Erkende Gezonde School-activiteiten

De school maakt in het lesprogramma gebruik van een van de Gezonde School-lespakketten rondom Bewegen en sport, die gericht zijn op het stimuleren van bewegen en sport, zoals IRun2BfitB-Fit en Sport Heroes (voor het speciaal onderwijs).

Deze lesprogramma’s stimuleren gezond beweeggedrag. Ze vergroten de kennis over het belang van voldoende beweging en maken leerlingen bewust van hun eigen beweeggedrag. Meer educatieve activiteiten zijn te vinden in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Aandacht onderwerpen

Organiseer als school sportdagen of neem deel aan lokale/landelijke evenementen of toernooien. Zorg ervoor dat de sportdag voor iedereen aantrekkelijk is, zowel voor de sportieve als minder sportieve leerling. De sportdag hoeft niet voor alle leerlingen op dezelfde dag plaats te vinden. U kunt bijvoorbeeld twee aparte sportdagen organiseren voor de onderbouw en bovenbouw.

Naast de jaarlijkse (verplichte) sportdag voor alle leerlingen kunt u ook denken aan andere sportieve activiteiten, zoals sportkampen, sponsorlopen, tochten en/of sportieve reizen.

Borging onderwijsactiviteiten

Om structureel een actieve levensstijl bij jongeren te bevorderen is verankering van het aanbod bewegen en sport in het beleid van uw school noodzakelijk. Hiervoor heeft uw school een vakwerkplan voor het vak Lichamelijke Opvoeding. Bij een vakwerkplan gaat het om het wat, hoe en waarom rondom het beweeg- en sportaanbod van de school.

Leg de lessen op het gebied van gezond beweeg- en sportgedrag vast in het curriculum. Hiermee garandeert u als school structurele aandacht voor bewegen en sport. Volg daarnaast altijd de beleidslijn van de onderwijsinspectie met betrekking tot het aantal lessen ‘lichamelijke opvoeding’. Iedere leerling krijgt verdeeld over zijn schoolcarrière wekelijks minimaal 2 (vwoVoorbereidend wetenschappelijk onderwijs ), 2,2 (havoHoger algemeen voortgezet onderwijs ) of 2,5 (vmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) ) lesuren lichamelijke opvoeding aangeboden. Het staat natuurlijk vrij om als school meer lessen lichamelijk opvoeding aan te bieden.

Deskundigheidsbevordering

Wanneer Sport en bewegen een belangrijk thema is op uw school, zorg er dan voor dat uw docenten de mogelijkheid hebben tot deskundigheidsbevordering op het gebied van beweeg- en sportgedrag. Dit kan bijvoorbeeld met het scholingsaanbod van de Koninklijke Vakvereniging Lichamelijke Opvoeding (KVLOKoninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: http://www.kvlo.nl/ ).