Wilt u op uw school aan de slag met bewegen en sport? Drie verschillende partijen bieden graag ondersteuning op maat.

Afbeelding afkomstig van www.illustratiedienst.nl.

KVLOKoninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: http://www.kvlo.nl/

De Koninklijke Vakvereniging Lichamelijke Opvoeding (KVLO) streeft ernaar dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs 5 uur per week op school sporten en bewegen, waarvan minimaal 2 uur bewegingsonderwijs dat wordt verzorgd door een bevoegde vakleerkracht.

Scholen die zich willen profileren op het gebied van sport en bewegen kunnen het themacertificaat Bewegen en sport van het vignet Gezonde School aanvragen. Ook organiseert de KVLO om de twee jaar de verkiezing van de sportiefste middelbare school van Nederland. Daarnaast kunnen alle middelbare scholen deelnemen aan de grootste schoolsportcompetitie van Nederland: Olympic Moves.

Ook als u geen lid bent van de KVLO, kunt u hulp inschakelen van de onderwijsadviseur voortgezet onderwijs. Op KVLO.nl vindt u actuele ontwikkelingen voor het voortgezet onderwijs.

De KVLO heeft met het Kenniscentrum Sport jarenlang goede ervaringen opgedaan binnen het project *VMBO in beweging*. Succesfactoren bij dit project om leerlingen meer te laten bewegen waren: draagvlak bij de directie, voldoende financiering en samenwerking met partners.

Kenniscentrum Sport

Kenniscentrum Sport zet zich in voor de toepassing van praktische en wetenschappelijke kennis op het gebied van sport en bewegen. Met deze kennis is het mogelijk de economische en maatschappelijke impact van sport te vergroten: de juiste kennis zorgt voor goed geschoolde trainers en coaches, kwalitatief goed sportaanbod waar kinderen plezier aan beleven en hun talenten kunnen verkennen of – voor topsporters – het kleine verschil tussen ‘wel of geen medaille’. En voor iedereen geldt dat verantwoord sporten en het voorkomen van blessures er voor zorgt, dat we gezond én met plezier (blijven) bewegen.

Kenniscentrum Sport biedt professionals in het onderwijs, onder andere via Allesoversport.nl kennis op:

  • Het stimuleren van gezond gedrag en het bestrijden van inactiviteit van de jeugd.
  • Thema's als gedragsverandering, bewegen en leerprestaties, ouderbetrokkenheid, overgewicht en een veilig sportklimaat.
  • Het leggen van verbindingen tussen uw school en organisaties in de wijk om sport- en beweegaanbod op en rond school te realiseren.
  • Het verzamelen en beoordelen van sport en beweeginterventies binnen het landelijke erkenningstraject.

NOC*NSFNederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie

NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie) werkt samen met bonden aan het verhogen van de sportparticipatie. Met een 'klantgerichte' aanpak in de leeftijd van 13-18 jaar probeert NOC* NSF uitval te voorkomen. De verbinding met het voortgezet onderwijs wordt gezocht omdat dan alle jongeren worden bereikt en beter kan worden ingespeeld op veranderingen in tijd en prioriteit voor sport. Naast plezier in sport en bewegen wil NOC*NSF een brede sportoriëntatie (een brede, extra kennismaking met nieuwe sporten en het sporten bij de vereniging) gedurende de gehele schoolloopbaan. Dit voor een blijvende (her)oriëntatie op een passende sportdeelname, voor nu en voor later.

Voor enkele collectieve resultaten:

  1. Menukaart Sportimpuls (Sport en Bewegen in de Buurt)
  2. Inspiratiegroothandel
  3. Olympic Moves