Wat staat er in het beleid?

Voeding maakt onderdeel uit van het schoolbeleid. Het vastleggen van de gezonde kantine in een beleid is bijvoorbeeld een voorwaarde in de Richtlijnen Gezondere Kantines. Zo weten leerlingen, ouders en docenten wat je als school doet aan voeding.

Zorg dat iedereen het beleid makkelijk kan vinden. Het is handig om je beleid te borgen in het schoolbeleidsplan of in de schoolgids. Zet het beleid ook op je website. In het beleid staat in ieder geval: 'Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.

  • Regels voor het meenemen van etens- en drinkwaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbieden van energydrank, meenemen van grootverpakkingen of (laten bezorgen van) fastfood en etens- en drinkwaren tijdens schoolfeesten of schooluitjes.
  • Pleinbeleid: Om de gang naar supermarkten en snackbars te verminderen voert de school een pleinbeleid. Er zijn regels over het verlaten van het schoolterrein door leerlingen in pauzes en tussenuren. Er worden eventueel afspraken gemaakt met winkels die eten en drinken verkopen in de buurt van de school.
  • Maatregelen die de school treft wanneer de regels structureel niet worden nageleefd. Zo kan de school in gesprek gaan met de desbetreffende leerlingen en/of kunnen de ouders worden ingelicht.
  • Bij wie de coördinatie van het thema Voeding is belegd en wie verantwoordelijk is voor handhaving van het beleid.

Informeren van leerlingen, medewerkers en ouders

De school informeert leerlingen, medewerkers en ouders jaarlijks over het beleid rond Voeding. Hierbij kan worden gedacht aan een beleidsstuk in de schoolgids of een apart kopje ‘Gezonde School’ op de website. Bij tussentijdse wijzigingen kan de school dit via hun nieuwsberichten op de website/nieuwsbrief kenbaar maken en het hierop volgende jaar meenemen in het beleid. Kijk voor meer informatie over het meekrijgen van iedereen en het betrekken van de leerlingen bij een gezonde en duurzame omgeving op de website van De Gezonde Schoolkantine. 

Borging taken en verantwoordelijkheden

De school heeft de coördinatie van het thema Voeding belegd. De school stelt bijvoorbeeld een medewerker van de school aan als (gezonde) schoolcoördinator. Een schoolcoördinator zorgt dat alle taken en verantwoordelijkheden binnen het thema Voeding zijn belegd bij de schoolmedewerkers en dat deze worden vastgelegd. Denk hierbij aan wie verantwoordelijk is voor voedingseducatie, de gezonde school(kantine)omgeving, problemen signaleert rond Voeding en gewicht en wie verantwoordelijk is voor uitvoeren en handhaven van het beleid. Hieronder vallen ook de afstemming met partners en de communicatie met schoolmedewerkers, ouders en leerlingen.

Evaluatie

De school voert een actief beleid rond gezonde voeding wat (halfjaarlijks of jaarlijks) wordt geëvalueerd.