Wat staat er in het beleid?

Als de school structureel veel aandacht besteedt aan bewegen en sport ter bevordering van een actieve en gezonde leefstijl, dan moet het aanbod ter verankering van het beleid ook duidelijk beschreven worden in het projectplan, schoolwerkplan of meerjarenbeleidsplan.  Hierin wordt de basis voor de uiteindelijke uitvoering beschreven.

De school moet voldoen aan de Beleidslijn van de onderwijsinspectie (september 2014) op grond van het amendement uit 2006 met betrekking tot het (minimaal) aantal lessen Lichamelijke Opvoeding dat gegeven moet worden. Hierin staat dat een leerling over zijn hele schoolcarrière over alle leerjaren verdeeld respectievelijk minimaal 2 (vwoVoorbereidend wetenschappelijk onderwijs ), 2,2 (havoHoger algemeen voortgezet onderwijs ) of 2,5 (vmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) ) lesuren van 50 minuten Lichamelijke Opvoeding aangeboden moet krijgen.

Denk ook aan het invoeren van sportklassen en/of het aanbieden van de keuzevakken BSM of LO-2.