Heeft jouw school een beleid rond bewegen en sport? Hebben leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers meegedacht over dit beleid? Is er een medewerker die verantwoordelijk is voor bewegen en sport? Effectief werken aan bewegen en sport vraagt om aandacht voor beleid. Hoe pak je dat aan?

Stel een beweeg- en sportbeleid op

Welke visie heeft de school op bewegen en sport? Neem dit op in een beleid en zorg dat het aanbod geborgd en blijvend is. In een goed beweeg- en sportbeleid staat wat de school doet om beweging en deelname aan sport te stimuleren. Houd hierbij ook rekening met de beleidslijn vanuit het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Licht in het beleid toe wat de school naast de lessen lichamelijke opvoeding nog meer doet om een actieve leefstijl te stimuleren. Natuurlijk kunnen sportklassen en keuzevakken als BSM of LO2 er ook in vermeld worden.

Betrek en informeer medewerkers, leerlingen en ouders

Hoe zorg je ervoor dat het beweeg- en sportbeleid slaagt? Het is aan te raden om leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers bij het opstellen en uitvoeren te betrekken. Leg uit waarom beleid rond bewegen en sport nodig is en zorg dat iedereen kan meedenken. Op die manier voelen meer mensen zich verantwoordelijk voor het slagen ervan.

Naast het betrekken van leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers is het handig om ze jaarlijks te informeren over het beweeg- en sportbeleid. Neem het onderwerp bijvoorbeeld op in het schoolbeleid, de schoolgids, een projectplan of een schoolwerkplan.

Borg taken en verantwoordelijkheden

Het werkt het beste om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het beweeg- en sportbeleid en een beweegteam samen te stellen. Stel bijvoorbeeld een medewerker aan als Gezonde School-coördinator en spreek af dat deze verantwoordelijk is voor het thema Bewegen en sport. Of zorg dat een docent lichamelijke opvoeding hiervoor verantwoordelijk is. De samenstelling van het beweegteam kan divers zijn. Denk aan docenten, ouders, verzorgers, leerlingen, sportservicebureaus, een MRT’er of combinatiefunctionaris.

De Gezonde School-coördinator kan bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden binnen het beweegteam denken aan:

  • Voorlichten over bewegen en sport.
  • Bepalen van het totale aanbod bewegen en sport.
  • Betrekken van studenten, ouders, verzorgers en medewerkers.
  • Signaleren van opvallende ontwikkelingen rond bewegen en sport.
  • Uitvoeren en handhaven van het beweeg- en sportbeleid, inclusief afstemming en communicatie met studenten, ouders, verzorgers en medewerkers.
  • Evalueren van het beleid, bijvoorbeeld jaarlijks.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de KVLO en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.