U bent hier

Behaal het vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.
 

Wilt u een vignet Gezonde School aanvragen? Onderstaand filmpje laat u de stappen naar een vignet Gezonde School zien. 

Stappenplan naar een vignet Gezonde School

  1.  Check ter voorbereiding de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat dat u wilt aanvragen.
  2.  Registreer uw school in het aanvraagsysteem van vignet Gezonde school.
  3.  Vul de vragenlijst van het themacertificaat online in. 
  4.  Na het versturen van de vragenlijst zal de partner van het thema de vragenlijst binnen 6 weken beoordelen.

Beoordeling

Deze aanvraagprocedure verloopt als volgt:

  • De partner van Gezonde School die de betreffende criteria en themavragenlijst heeft opgesteld, beoordeelt de aanvraag. In sommige gevallen wordt er telefonisch navraag gedaan of steekproefsgewijs scholen bezocht.
  • GGD GHOR Nederland controleert de beoordelingsprocedure en stelt vast of het vignet wordt toegekend of afgewezen.
  • Indien de aanvraag is toegekend, ontvangt u het certificaat. In overleg met de GGD of gemeente kiest u een goed moment voor uitreiking van de plaquette.
  • Indien uw aanvraag is afgewezen, ontvangt u een afwijzingsbrief met onderbouwde uitleg. U kunt hiertegen bezwaar maken.

Binnen 8 weken ontvangt u een bericht van GGD GHOR Nederland.

Kosten

U betaalt €150 voor het eerste themacertificaat. Tijdens de geldigheidsduur van drie jaar van uw eerste themacertificaat kunt u meerdere themacertificaten kosteloos aanvragen. De kosten zijn voor de beoordeling van de aanvraag. U betaalt alleen wanneer de aanvraag is goedgekeurd, als uw aanvraag is afgekeurd betaalt u niets.

Na drie jaar vervalt het themacertificaat. Als u het themacertificaat opnieuw aanvraagt betaalt u €50, de themacertifcaten die u daarna verlengt zijn kosteloos. 

Let op: Dit geldt alleen als u binnen drie maanden vóór de afloopdatum van het themacertificaat een aanvraag indient. Wanneer u na afloopdatum een aanvraag indient betaalt u €150.

Heeft u voor meerdere school-locaties het vignet aangevraagd? Dan betaalt u per school-locatie.

Themacertificaat verlengen 

Wilt u na het termijn van drie jaar een themacertificaat verlengen? Dan dient u opnieuw een aanvraag in door de vragenlijst van het betreffende thema in te vullen. De nieuwe vragenlijst is drie maanden voor de verloopdatum van het themacertificaat in uw dashboard te vinden. 

U ontvangt automatisch een e-mail als uw themacertificaat binnen drie maanden verloopt. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een nieuw certificaat en bij een eerste themacertifcaat ook een nieuwe plaquette.

Audit

Om de kwaliteit van vignet Gezonde School te behouden, kan uw school bezocht wordt voor een audit. De ingevulde themavragenlijst vormt de basis voor deze audit. Tijdens de audit wordt getoetst of de antwoorden op de vragen overeenkomen met de praktijksituatie en de beschikbare (beleids)documenten. Audits vinden plaats op basis van een steekproef. Soms vindt er een audit plaats naar aanleiding van een signaal van derden (bijvoorbeeld ouders, inspectie of GGD), op verzoek van een school of een beoordelaar. Bij een negatieve beoordeling krijgt de school drie maanden de tijd om verbeterpunten door te voeren. Voldoet een school na de drie maanden nog niet aan de criteria, dan wordt het themacertificaat ingetrokken.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer