Het creëren van draagvlak doet u in de onderstaande vijf stappen: 

 • Wie zijn de belangrijkste samenwerkingspartners, zowel binnen als buiten uw eigen school?
 • Inventariseer hun doelen, belangen, activiteiten, standpunten en werkwijze.
 • Is er sprake van mogelijk tegengestelde belangen?
 • Welke gezondheidsgegevens zijn mogelijk belangrijk voor het creëren van draagvlak, omdat ze anderen kunnen overtuigen dat het goed is een bepaald gezondheidsprobleem te gaan aanpakken?
 • Zorg voor een beknopte en concrete omschrijving van uw projectvoorstel en werkplan.
 • Geef een presentatie of gebruik het filmpje Gezonde School.
 • Bedenk welke argumenten voor uw plan de belangrijkste partijen en partners zullen aanspreken.
 • Kom in gesprek met betrokkenen. Vraag feedback op uw plan.
 • Laat uw voorstel zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van betrokken partijen.
 • Besteed vooral aandacht aan de voordelen voor elke betrokkene. Vraag eventueel iemand die veel invloed heeft om het voorstel te presenteren.
 • Schrik niet van een paar negatieve reacties. Verdedig uw voorstel niet; laat het liever aanvullen.
 • Behalve rationele argumenten hebben mensen vaak persoonlijke redenen om mee te doen: ze willen bijvoorbeeld maatschappelijk betrokken zijn, er zelf voordeel van hebben, plezier in de samenwerking ervaren of nieuwe expertise opdoen. Speel ook daarop in.
 • De meeste mensen vinden het belangrijk om mee te praten over de nadere invulling van Gezonde School. Timmer uw voorstel dus niet dicht. 
 • Het opzetten van een werkgroep is belangrijk voor draagvlak; zo maakt u anderen ‘mede-eigenaar’.
 • Denk ook aan randvoorwaarden, zoals tijd, geld en een duidelijke taakverdeling. 
 • Breng Gezonde School regelmatig en bij verschillende gelegenheden onder de aandacht.
 • Deel successen met alle betrokkenen.
 • Blijf aandacht besteden aan draagvlak: ziet iedereen nog steeds de voordelen, stemmen ze nog in, dragen ze nog bij?
 • Soms wil iemand eerst even afwachten en haakt hij of zij later aan. Bied die mogelijkheid en verbreed zo gaandeweg het draagvlak.

"Wil je een breed sportaanbod op school aanbieden en worden er tegelijk ook culturele activiteiten opgezet? Ga dan eerst in overleg met collega's van deze creatieve vakken. Het voordeel hiervan is dat een gezamenlijke aanpak van zowel sportieve als culturele activiteiten het draagvlak onder directie en collega’s vergroot."

- Henk Pols (docent lichamelijke opvoeding in Valkenswaard)