Als u kiest voor een thema, ziet u sneller resultaat. Een thema helpt u namelijk om te focussen. Zo zorgt u ervoor dat iedere leerling intensief met het thema in aanraking komt. Is het thema onderdeel geworden van de dagelijkse praktijk? Dan gaat u verder met een volgend thema.

Tip: leg uw keuze uit

Vertel welk thema en welke doelen u heeft gekozen. Licht uw keuze ook toe. Doe dit in elk geval voor de directie, medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers. Neem ze mee in het opstellen van de plannen. Zo versterkt u het draagvlak.

Kies uw thema

Gebruik de in kaart gebrachte beginsituatie om een thema te kiezen. In de Gezonde School-matrix ziet u bijvoorbeeld in één oogopslag of een bepaald thema eruit springt.

Vragen meerdere thema's op uw school om aandacht? Organiseer dan een prioriteitenworkshop. Doe dit samen met een zo breed mogelijke groep van medewerkers en betrek de werkgroep. Probeer waar mogelijk ook leerlingen, ouders en verzorgers te betrekken bij het kiezen van het thema. Zo werkt u tegelijkertijd aan draagvlak. Kijk voor meer tips in de Handleiding prioriteitenworkshop.

Tips voor het kiezen van een thema

Hoe kiest u een thema of onderbouwt u de keuze voor een thema?

 • Kies een thema waar uw school al aan werkt. Waarop kunt u voortbouwen?
 • Benader het thema positief: bekijk wat leerlingen wel kunnen en hoe u leerlingen verder helpt in hun ontwikkeling.
 • Kies een thema dat opvalt in de gezondheidsgegevens van uw leerlingen (stap 1). Op welk thema kan uw school een belangrijke bijdrage leveren aan een gezondere leefstijl? Kies het thema dat het meest leeft onder leerlingen, docenten, ouders en verzorgers. Wat vinden zij belangrijk en voor welk onderwerp is het meeste draagvlak?
 • Kies een thema dat aansluit bij actuele ontwikkelingen. Krijgt uw school een nieuw gebouw? Grijp die kans aan om het schoolplein gezonder in te richten.  Wordt er door of in de omgeving van leerlingen veel gerookt? Gebruik dit als aanleiding voor het thema Roken, alcohol- en drugspreventie.
 • Kies een thema dat aansluit bij speerpunten uit het gezondheidsbeleid en het lokale sport- of preventieakkoord. In bijvoorbeeld een JOGG-gemeente staan de thema’s Voeding en Bewegen en sport centraal.

Kies uw doelen

Wat wilt u bereiken met het gekozen thema? De beginsituatie helpt u om uw doelen te bepalen. Zorg ervoor dat u elk doel SMART formuleert. Betrek ook ouders en verzorgers bij het stellen van doelen. Zo vergroot u de kans dat u uw doelen bereikt. Leg ze vervolgens voor aan enkele collega’s., Zij hebben misschien aanvullingen of opmerkingen. Zo komt u tot doelen waar u gezamenlijk achter staat.

Wat zijn SMART-doelen?

SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden:

 • Specifiek - Is het doel duidelijk en concreet? Niet: ‘Leerlingen bewegen vaker.’ Maar bijvoorbeeld: ‘Vanaf komend schooljaar brengen studenten elke dag minimaal een uur buiten door.’
 • Meetbaar - Kunt u meten of het doel is bereikt? ‘Vaker’ is lastig te meten, maar ‘elke dag een uur’ is wel meetbaar.
 • Acceptabel - Is het doel voor iedereen te accepteren? Er is draagvlak nodig voor elk doel. Kies alleen doelstellingen waaraan leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers willen meewerken.
 • Realistisch - Is het doel realistisch? Doelen moeten uitdagend, maar wel haalbaar zijn. Zo houdt u iedereen gemotiveerd. Heeft u de kennis, capaciteit en middelen om elk doel te behalen?
 • Tijdsgebonden - Is duidelijk wanneer het doel bereikt moet zijn? Geef aan op welk moment u uw doel wilt behalen.

Voorbeelden van SMART-doelen

 • 'Vanaf januari 2021 werkt de gehele school volgens het vernieuwde voedingsbeleid dat volledig is gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum.'
 • 'Voor de zomervakantie van 2021 hebben alle medewerkers een training gevolgd over bewust en actief mediagebruik.'

Zo doen zij het

Zoek contact met een Gezonde School in de buurt en vraag hoe deze school aan de slag is gegaan met een thema. Bekijk het overzicht van Gezonde Scholen in het voortgezet onderwijs.