Om de directie en andere betrokkenen op school mee te krijgen, werkt het goed om uw plannen op hoofdlijnen samen te vatten in een prikkelend projectvoorstel.

Wat is een projectvoorstel?

Het projectvoorstel is te beschouwen als een korte pitch op papier voor de Gezonde School-aanpak. Wat speelt er op school? Wat zijn de wensen en behoeften? Op basis van het projectvoorstel kan de directie beslissen om geld en/of formatie te reserveren voor een Gezonde School-aanpak. Een goed projectvoorstel vergroot het draagvlak en overtuigt de beslissers van de meerwaarde.

Wat staat er in een projectvoorstel?

In het projectvoorstel geeft u een beeld van de huidige situatie op school en de wensen en behoeften die er leven. U schetst in grote lijnen de ideeën om vanuit deze startsituatie een Gezonde School te worden en hoe dat past bij het beleid van de school (en de samenwerkingspartners). En u geeft aan welke randvoorwaarden het realiseren van uw plannen mogelijk maken. Gebruik voor het voorstel het format projectvoorstel. Reken voor het verzamelen van gegevens en het schrijven van het projectvoorstel op ongeveer 40 uur verspreid over  6 weken.

Tips