Waarom activiteiten en wensen inventariseren?

De meeste scholen doen al veel aan gezondheid. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidsbevordering, preventie en zorg voor leerlingen en medewerkers. Het werkt motiverend om dat ook expliciet vast te stellen. Activiteiten die al goed werken, blijven behouden in uw Gezonde School-aanpak. De minder succesvolle activiteiten kunt u aanpassen of vervangen.

Hoe inventariseert u activiteiten en wensen?

Het handigste hulpmiddel voor de inventarisatie van activiteiten en wensen is Hoegezondisjouwschool.nl. U kunt zelf kiezen welke gezondheidsthema’s u wilt meenemen in de test. Per thema stelt de test enkele korte vragen. Bij de vragen geeft u steeds aan hoe ver uw school ermee is. Vervolgens geeft u met een schuifbalkje aan of de school méér wil doen met het thema.

Tip

Screen relevante beleids- en/of meerjarenplannen van uw school op gezondheidsbegrippen als:

 • gezondheid, weerbaarheid, vitaliteit;
 • begrippen gericht op de ontwikkeling van leerlingen: loopbaanoriëntatie, competenties et cetera;
 • gezondheidseducatie in relatie tot vakken als biologie, lichamelijke opvoeding, maar ook wiskunde et cetera;
 • bewegen en sport of andere gezondheidsthema’s;
 • preventie(f), veiligheid, welbevinden;
 • zorgbeleid, individuele leerlingenzorg;
 • arboArbeidsomstandigheden/welzijn van medewerkers.
 • Beleidsdocumenten zoals het veiligheidsbeleid, het zorgbeleid, de gedragscode en het pestprotocol.
 • Tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers.
 • Resultaten van de Monitor Sociale VeiligheidVenster voor verantwoording of de schoolvragenlijst Veilige School.
 • Risico-inventarisatie vanuit de Arbowet.
 • De schoolgids en de eigen website.
 • Documenten van andere partners, bijvoorbeeld gemeentelijke onderzoeken of rapporten van verslavingszorg of HALT.
 • De lokale nota volksgezondheid; de speerpunten van de gemeente bieden mogelijk kansen voor de Gezonde School.

Tip

In het rapport vanuit de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl zijn doelen geformuleerd rondom leefstijl (vanaf pagina 20).

Hierna is het tijd om de wensen en behoeften van leerlingen, ouders, medewerkers en/of de directie op het gebied van gezondheidsbevordering te inventariseren. Daarvoor overlegt u met de verschillende lagen op uw school. Dit levert aanvullende informatie op over de manier waarop de school invulling geeft aan gezondheidsbevordering, preventie en zorg. En wat de wensen zijn op dit terrein.

Activiteiten in de wijk

Ook de gezondheidsbevorderende activiteiten in de wijk zijn relevant voor het schoolgezondheidsprofiel. Deze activiteiten geven u aanknopingspunten voor samenwerking, bijvoorbeeld met sport- en welzijnsorganisaties. Ook hierbij kan de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  u ondersteunen.

Tip

Door de bestaande, lopende of afgeronde activiteiten goed in kaart te brengen, voorkomt u dat er zomaar nieuwe (en mogelijk overbodige) activiteiten plaatsvinden. Zeker op een grote vovoortgezet onderwijs -school is het risico dat er projecten en activiteiten lopen (of al afgerond zijn) die niet bij iedereen bekend zijn.