Wat is de Gezonde School-aanpak?

De Gezonde School-aanpak helpt uw school om structureel de gezondheid van leerlingen en docenten te bevorderen. De aanpak versterkt wat uw school al doet. Dat betekent dus niet dat u als school per se meer hoeft te doen. Wel pakt u de zaken anders aan. In de Gezonde School-aanpak werkt u stap voor stap naar een structurele inbedding van gezondheid in het dagelijks werk en leven op de school.

Bereid u goed voor

De Gezonde School-aanpak heeft de grootste meerwaarde als de keuze voor thema’s en activiteiten aansluit bij de situatie van uw school. Aan de slag gaan met Gezonde School vergt dan ook een goede voorbereiding. Een schoolgezondheidsprofiel helpt u de meest relevante thema’s en bijbehorende activiteiten te kiezen. Deze informatie gebruikt u voor het maken van een projectvoorstel voor de directie en de medezeggenschapsorganen op uw school.

Tip: checklist voor docenten

Wat komt er zoal kijken bij de Gezonde School-aanpak? Kijk voor een goed overzicht van mogelijke stappen eens naar deze checklist Gezonde School-aanpak voor docenten voortgezet onderwijs.