Communicatie is een cruciale voorwaarde voor een succesvolle Gezonde School-aanpak. Een breed draagvlak, een gezamenlijke visie en inzet en betrokkenheid worden in belangrijke mate bepaald door goede informatie. Het zorgt ervoor dat alle doelgroepen heldere informatie krijgen over de meerwaarde van Gezonde School, de doelen en prioriteiten en de geplande activiteiten. Wilt u de communicatie binnen het werkplan Gezonde School nader uitwerken? Het format communicatieplan (Word, 255 Kb) (odt, 131 Kb) biedt hiervoor een handig stappenplan.

Tips

  • Overweeg om regelmatig de publiciteit te zoeken, bijvoorbeeld om successen te delen, uw school onder de aandacht te brengen en om te reageren op gezondheidsincidenten in en rond uw school.
  • Om de herkenbaarheid van Gezonde School op uw school te vergroten, kan het goed werken om een beeldmerk, woordmerk of slogan in te zetten.

Voorbeelddocument: Schoolgids Karel de Grote College

Het Karel de Grote College uit Nijmegen heeft vier themacertificaten behaald en dit in de schoolgids opgenomen. Lees de betreffende pagina's over de Gezonde School en Gezonde Schoolkantine in hun Schoolgids 2016-2017