Welke effecten kan ik meten?

Een doel is bereikt als u effect kunt meten op zogeheten uitkomstmaten. Denk bijvoorbeeld aan leerprestaties, gezondheid, kwaliteit van leven, determinanten van gedrag (kennis, attitude en vaardigheden), gedrag en omgeving. 

Hoe meet u effecten?

Zonder wetenschappelijk onderzoek is het eigenlijk onmogelijk om ‘definitieve’ eindeffecten van uw Gezonde School-aanpak vast te stellen. Toch is het heel goed mogelijk om aanwijzingen voor effecten boven water te krijgen. Daarvoor kunt u metingen doen op wat wel ‘indicatieve uitkomstmaten’ wordt genoemd. Deze uitkomstmaten geven indicaties dat uw aanpak uiteindelijk effect kan sorteren op het niveau van bijvoorbeeld gezondheid en gedrag, ook al is dat misschien nog niet meetbaar. Denk bijvoorbeeld aan de volgende indicatieve uitkomstmaten:

  • Bereik: hoeveel leerlingen hebben meegedaan aan een activiteit?
  • Inzet van Gezonde School-activiteiten: voert de school activiteiten uit op meerdere pijlers?
  • Randvoorwaarden: was het beschikbare budget voldoende voor een bepaalde activiteit?
  • Tussendoelen: zijn medewerkers tevreden over Gezonde School en merken ze verbetering bij de leerlingen?
  • Borging: zijn bepaalde Gezonde School-activiteiten opgenomen in het schoolbeleid?

Tip

Uw GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  kan u meer vertellen over het meten van indicatieve uitkomstmaten van gezondheid.

Rapportage en terugkoppeling

Verwerk de evaluatieresultaten in een (tussentijdse) rapportage en zet deze af tegen de doelen uit het projectvoorstel en werkplan. Door de resultaten te delen met interne en externe betrokkenen, vergroot u de betrokkenheid bij Gezonde School en daarmee de kans op succes. Gebruik de rapportage ook om verantwoording af te leggen aan de directie. Een goede evaluatie helpt bij een eventueel verzoek om door te gaan met Gezonde School.