U bent hier

Maak een schoolgezondheidsprofiel

Een schoolgezondheidsprofiel geeft een beeld van de stand van zaken op uw school. Het is het uitgangspunt voor uw projectvoorstel Gezonde School.

Informatie over gezondheid verzamelen

Wat weten leerlingen en medewerkers over gezondheid en hoe gedragen ze zich op dat terrein? Wat doet de school al aan gezondheid? Wat willen collega’s nog meer doen met het thema? En hoe past dat alles bij het beleid van de school? De antwoorden op deze vragen zet u in het schoolgezondheidsprofiel. Om zo’n profiel te maken, verzamelt u informatie over:

  • wensen en behoeften van medewerkers en andere betrokkenen;
  • wat de school al doet (quick wins);
  • gezondheidsgegevens van de leerlingen (en eventueel docenten);
  • beleidsprioriteiten of speerpunten van de school.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer