Studenten Sport, Bewegen en Gezondheid van het ROC Midden Nederland die stage lopen bij het Vitaliteitslab, gaan regelmatig op pad met een ultramoderne bakfiets. In de bakfiets, het Mobiele Vitaliteitslab, zitten werkvormen om gezondheidsvraagstukken aan te kaarten. Ze gaan langs bij sportverenigingen, woonwijken, scholen en bedrijven.

Roland Robijn, projectleider Vitaliteitslab, beantwoordt 4 brandende vragen.

Waarom een Mobiel Vitaliteitslab?

“ROC Midden Nederland omarmt het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en wil dat ook buiten de organisatie uitdragen. Intern laten we studenten in het Vitaliteitslab kennismaken met het gedachtegoed. Extern doen we dat met een mobiele variant. Naast onze eigen ambitie, dragen we hiermee bij aan de doelstelling Gezond stedelijk leven 2030 van de provincie Utrecht.”

Welke werkvormen zitten er in de bakfiets?

“Onder meer een namenspel. De deelnemer schrijft bij elke letter van zijn naam iets op wat belangrijk voor hem is qua gezondheid. De R van revalidatie bijvoorbeeld. Het klinkt misschien een beetje als een flauwe opdracht, maar het levert unieke en boeiende dialogen op. De studenten worden getraind om tijdens zo’n gesprek de diepte in te gaan. Ze laten mensen kennismaken met het gedachtegoed van positieve gezondheid. Mensen zijn zich weer even bewust van wat ze al goed doen. Dat geeft energie. Daarnaast creëer je momentum om na te denken over wat je zou willen veranderen of verbeteren. En dat je daar ook invloed op hebt. We zeggen niet wat mensen moeten doen, we laten zien dat ze zelf regie hebben over hun eigen gezondheid en leefstijl.”

 “De studenten worden getraind om tijdens het gesprek de diepte in te gaan.”

 

Benader je volwassenen anders dan studenten?

“Nee, we benaderen volwassen en studenten op eenzelfde manier. Ook gebruiken we dezelfde werkvormen. Uiteraard zien we wel verschillen. Vooral als je kijkt naar de aansluiting op de belevingswereld. Bij volwassenen kunnen we wat abstractere taal gebruiken.

Studenten willen graag dat we juist heel concreet en praktisch invulling geven aan de theorie en oefeningen. Wat ook opvalt is de enorme open houding bij onze studenten bij het bespreken van persoonlijke thema’s. Volwassenen vinden het soms lastiger om openlijk over hun relatie met gezondheid en vitaliteit te praten.”

Waar komt het mobiele Vitaliteitslab zoal?

Ons ROC heeft een groot netwerk. We zitten ook in veel samenwerkingsverbanden. We kijken continu waar onze studenten met de bakfiets een bijdrage kunnen leveren en faciliteren dat in de vorm van levensecht onderwijs. Laatst stond de bakfiets bij FC Utrecht. Maar eigenlijk kunnen alle organisaties, verenigingen en wijken in de regio die willen praten over positieve gezondheid en het belang daarvan, ons een verzoek sturen. Het levert altijd bijzondere gesprekken en interessante inzichten op bij beide partijen.”

 Bekijk de opening van Vitaliteitslab | ROC Midden Nederland 

Wat houdt het Vitaliteitslab in?

In het Vitaliteitslab gaan studenten, medewerkers, bedrijven en bewoners op een prikkelende en interactieve wijze aan de slag met de zes dimensies van positieve gezondheid.