Weet je hoe het staat met de nachtrust van jouw leerlingen? Weten leraren waar ze slaapproblemen aan kunnen herkennen? Helpt de school leerlingen en hun ouders of verzorgers bij vragen of problemen rond slaap? Effectief werken aan slaap vraagt ook om signalering. Hoe pak je dat aan?

Doe periodiek onderzoek bij leerlingen

Ontstaan er problemen rond slaap? Of zijn ze er misschien al? Daar kom je achter door onderzoek te doen. Breng bijvoorbeeld jaarlijks het slaapgedrag van leerlingen in kaart. De Gezonde School-adviseur kan hierbij helpen.

Zorg dat signalen worden opgepakt

Hoe zorg je ervoor dat je problemen rond slaap herkent? En dat deze problemen worden opgepakt? Dit kun je doen:

  • Zorg ervoor dat medewerkers slaapproblemen bij leerlingen kunnen herkennen. Slaapproblemen zijn vaak te herkennen aan een gebrek aan concentratie, een slecht geheugen, weinig interesse, een slechte stemming en slaperigheid in de klas. Slaapgebrek kan ongewenst gedrag, pesten, een kort lontje hebben of risicogedrag veroorzaken, of verergeren. Denk daarbij ook aan de wisselwerking: leerlingen vertonen ongewenst gedrag door slechte slaap. En dat kan weer slechte slaap bij andere leerlingen veroorzaken.
  • Zorg voor heldere afspraken. Wat gebeurt er als een probleem rond slaapgedrag wordt gesignaleerd? Wie beantwoordt vragen en wie signaleert problemen? Wie beoordeelt een probleem? Wanneer biedt de school hulp en welke hulp is dat?
  • Leg de afspraken vast in een zorgprotocol. Denk ook aan een goede meldcode en zorg ervoor dat alle schoolmedewerkers het protocol kennen.
  • Bespreek signalen rondom slaapgedrag met het zorgteam van de school.
  • Denk aan het informeren van leerlingen en hun ouders en verzorgers bij lichte slaapproblemen. Informatie en tips over beter slapen vind je bijvoorbeeld bij de Hersenstichting.
  • Werk samen om slaapproblemen te verhelpen. Maak gebruik van de expertise die al op school aanwezig is en schakel zo nodig andere experts in.

Tip: wijs op Slim Slapen bij slaapproblemen

Slim Slapen is gericht op leerlingen vanaf 10 jaar, die moeite hebben met in slaap vallen, doorslapen en uitgerust wakker worden. Er zijn twee versies van Slim Slapen om leerlingen van hun slaapproblemen af te helpen: een groepsvariant en een online behandeling. Geef dit als tip mee, bijvoorbeeld aan de huisarts of jeugdarts.