Besteed in de lessen aandacht aan een goede nachtrust. Wat gebeurt er met leerlingen als ze niet goed hebben geslapen? En wanneer slapen ze wel goed? Laat leerlingen onderzoeken wat hen helpt om beter te slapen. Zo kun je leerlingen inzicht geven in het belang van goed slapen en in hun eigen slaapgedrag. Er zijn hiervoor nog geen erkende Gezonde School-activiteiten, maar we kunnen wel wat tips geven:

  • Maak samen met leerlingen een slaapdagboekje, dat zij samen met hun ouders en verzorgers kunnen bijhouden. Vragen die daarin kunnen staan zijn bijvoorbeeld: hoe laat ging je naar bed, hoe laat stond je op, heb je voordat je naar bed ging op je telefoon gezeten, heb je goed geslapen?
  • Houd met vso-leerlingen een slaapchallenge. Zo worden leerlingen uitgedaagd om hun schermgebruik ’s avonds te verminderen of piekeren te voorkomen. Dit helpt leerlingen om beter te slapen, wat zorgt voor een betere stemming en concentratie en minder stress.
  • Besteed extra aandacht aan het welbevinden van leerlingen. Leer ze bijvoorbeeld zonder beeldscherm ontspannen met mindfulness, lezen of luisteren naar muziek. En zorg voor een veilig, positief leerklimaat om ruzies, piekeren en stress te voorkomen.
  • Leer leerlingen studievaardigheden aan. Door hen te leren plannen en structuur aan te leren, kunnen zij hun taken beter inschatten. Zo kunnen ze na school op tijd hun huiswerk afmaken.
  • Zorg voor Bewegen en sport. Voldoende bewegen en buiten zijn heeft veel invloed op een goed slaapritme. Hiervoor zijn er Gezonde School-activiteiten voor het speciaal onderwijs, zoals Schooljudo.nl en Sport Heroes

Informeer ouders en verzorgers

Ouders en verzorgers spelen een belangrijke rol in het slaapgedrag van hun kind. Informeer ze daarom over het belang van slaap en het lesprogramma rond slaap. En geef ze tips mee voor thuis. Zo kunnen ouders en verzorgers met hun kind afspreken wanneer de smartphone uitgaat, waar deze ’s nachts ligt, hoe laat het bedtijd is en wanneer het echt tijd is om te slapen. Je kunt ouders en verzorgers informeren via bijvoorbeeld een nieuwsbrief of ouderavond. Tijdens ouderavonden kun je bijvoorbeeld het effect van slaap op de hersenen bespreken of slaapproblemen die voorkomen bij bepaalde aandoendingen.

Geef structureel aandacht aan goede slaap

Net zoals bij andere kennis en vaardigheden, werken onderwijsactiviteiten over slaap pas echt goed als ze structureel aan bod komen. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Neem de lessen over slaap op in het curriculum, bijvoorbeeld bij biologie of verzorging.
  • Neem onderwijsactiviteiten over slaap op in het schoolbeleid en geef er uitleg bij. Waarom worden ze uitgevoerd en in welke leerjaren vinden ze plaats?

Zorg voor bij- en nascholing van medewerkers

Bied leraren en andere medewerkers de mogelijkheid om een training te volgen over het belang van slaap en gezond slaapgedrag. Hiermee worden ze zich bewuster van de invloed van slaap op hun leerlingen en hun leerprestaties. Bij- en nascholing kan bijvoorbeeld gegeven worden door een gezondheidsprofessional met kennis van slaapgedrag. Denk hierbij aan de docententrainingen Slaap, gedrag en leerprestaties van GLOS Educatief in samenwerking met Slaapoefentherapie Nederland. 

Tip: bekijk tips van leerlingen

De Hersenstichting heeft een aantal tips voor goed slapen, van jongeren zelf.