Weet je van alle leerlingen hoe het gaat met hun voeding, gewicht en gebit? Is dit onderdeel van gesprek in het zorgteam van de school? Helpt de school leerlingen en hun ouders bij vragen over voeding, gewicht of gebit? Effectief werken aan voeding vraagt ook om signalering. Hoe pak je dat aan?

Doe periodiek onderzoek bij leerlingen

Door leerlingen te observeren en met hen en/of de ouders en verzorgers in gesprek te gaan kun je problemen of zorgen rond voeding, gewicht of gebit signaleren. Om je vermoedens te bevestigen en om te zorgen dat signalen worden opgepakt, kun je signalen delen met de interne specialisten op school, zoals de gedrags- of ergotherapeut. Denk hierbij ook aan de resultaten van het periodiek onderzoek van de jeugdgezondheidszorg of GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst).

Informeer leerlingen en ouders

Voor leerlingen, ouders en verzorgers is het handig om te weten bij wie ze terechtkunnen voor vragen of hulp rond voedingsgewoonten, gewicht en gebit. Bijvoorbeeld JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) /GGD, een diëtist, sportcoach of tandarts. Zorgen dat leerlingen, ouders en verzorgers dit weten, verkleint de kans dat problemen blijven liggen of zelfs erger worden. Informeer leerlingen en ouders en verzorgers bijvoorbeeld via:

  • een nieuwsbrief;
  • de schoolgids;
  • ouderbijeenkomsten;
  • de leraar, directeur of interne begeleider.

Zorg dat signalen worden opgepakt

Problemen of zorgen rond voeding, gewicht of gebit kunnen op verschillende manieren worden gesignaleerd. Hoe zorg je ervoor dat hier blijvend aandacht voor is? En dat zorgen en problemen worden opgepakt? Dit kun je doen:

  • Maak heldere afspraken en werkwijzen om tot oplossingen te komen. Wat gebeurt er als een probleem of zorg rond voeding, gewicht of gebit wordt gesignaleerd? Wie pakt de zorg op? Hoe en wanneer wordt een leerling verwezen en naar wie? Denk hierbij aan de rol van het zorgteam, zorg- en adviesteam (ZAT Zorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: https://www.zat.nl (Zorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: https://www.zat.nl)), multidisciplinair overleg, leraren, intern begeleiders en de opvoed- of sportcoach.
  • Bespreek signalen rondom voedingsgewoonten, gewicht en gebit met het zorgteam van de school of andere verantwoordelijken.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Voedingscentrum.