Bomen zuiveren de lucht. De bodem zuivert het water. Milieu en natuur dragen bij aan een gezonde leefomgeving. Wat weten uw leerlingen daarover? En hoe kunnen ze zelf bijdragen aan een gezond milieu? Effectief werken aan het thema Milieu en natuur vraagt om educatie. Want natuur is niet uit een boek te leren, maar moeten leerlingen zelf beleven. Hoe pak je dat aan?

Zet Gezonde School-activiteiten in

Maak in het lesprogramma gebruik van Gezonde School-activiteiten. Zo kunnen leerlingen ontdekken hoe de natuur op hun bord terechtkomt en welke rol duurzaamheid daarbij speelt. Kies bijvoorbeeld een van deze activiteiten:

GrowWizzKid

Met GrowWizzKid leren leerlingen wat gezonde voeding is, waar het vandaan komt en wat ze ermee kunnen. Dit doen ze door zelf de handen uit de mouwen te steken, door bijvoorbeeld groente te kweken.

Lees meer over GrowWizzKid

Smaaklessen

Een gratis programma met vijf lessen rond gezond en lekker eten. Door te proeven, voelen, ruiken en kijken verkennen leerlingen hun eten. Zo leren ze vaardigheden die nodig zijn om een gezond en duurzaam eetpatroon te ontwikkelen.

Lees meer over Smaaklessen

Alle Gezonde School-activiteiten

Zoek je een andere activiteit of wil je weten wat voor activiteiten er nog meer zijn?

Bekijk alle Gezonde School-activiteiten

Tip: pas activiteiten aan waar nodig

Kijk eerst of de Gezonde School-activiteiten voor het speciaal onderwijs passen bij jouw leerlingen. Sluiten deze Gezonde School-activiteiten niet aan bij jouw vraag? Kijk dan bij Gezonde School-activiteiten voor het po primair onderwijs (primair onderwijs) of vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) en pas deze aan. Zet bijvoorbeeld onderdelen van lespakketten in.

Wil je lesgeven over fijnstof en buitenluchtkwaliteit, dan kun je met leerlingen fijnstof onderzoeken met de fijnstofvanger van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Het lesmateriaal van GLOBE Nederland gaat ook over luchtvervuiling.

Wil je aandacht besteden aan andere onderwerpen binnen het thema Milieu en natuur? Vraag aan de Gezonde School-adviseur om ondersteuning van een lokale specialist voor activiteiten en lespakketten. Denk aan de Jong Leren Eten-makelaars, de NME-centra of de milieuspecialisten van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst).

Tip: kijk eens bij Coöperatie Leren voor Morgen

Over duurzaamheid en milieubewustzijn is veel handige informatie te vinden op Lerenvoormorgen.org. Op de website vind je lesmateriaal en informatie over projecten en gastlessen.

Geef structureel aandacht aan milieu en natuur

Leerlingen zijn voortdurend in ontwikkeling. Het is dus zinvol om onderwijsactiviteiten over milieu en natuur structureel aan bod te laten komen – en het liefst verdeeld over het jaar in plaats van tijdens één projectweek. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Werk met een doorlopende leerlijn van onderbouw tot en met bovenbouw.
  • Organiseer activiteiten en projecten. Doe bijvoorbeeld mee met de Nationale Buitenlesdag. In het so kun je ook meedoen aan de Nationale Boomfeestdag of De Grote Plantenjacht.
  • Besteed elk leerjaar aandacht aan onderwerpen als een gezond binnen- en buitenmilieu en de invloed van de natuur op een gezonde leefomgeving.
  • Neem onderwijsactiviteiten over milieu en natuur op in het curriculum en het schoolbeleid. Geef er uitleg bij. Waarom worden ze uitgevoerd, wie is ervoor verantwoordelijk en in welke leerjaren vinden ze plaats?

Maak gebruik van deskundigheidsbevordering

Hoe kunnen leraren en andere medewerkers leerlingen bewuster maken van milieu en natuur? Dat begint met kennis van het thema. Bied medewerkers daarom de mogelijkheid tot bij- of nascholing. Neem contact op met een Gezonde School-adviseur voor het regionale aanbod. Of start eens met deze tips:

Informeer en betrek ouders en verzorgers

Ouders en verzorgers hebben veel invloed op hun kind, ook als het gaat om bewustzijn van milieu en natuur. Informeer ze daarom over het lesprogramma. Betrek ouders en verzorgers bij activiteiten op school en geef ze informatie zodat zij thuis ook aan de slag kunnen met het thema. Zoals spelen in speelnatuur. Ouders en verzorgers kunnen helpen bij het aanpassen van het schoolplein of de aanleg en onderhoud van een moestuin. Lees meer over het betrekken van ouders en verzorgers.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), SME, GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) IJsselland, IVN en Ruimte-OK.