Weet je hoe het staat met de persoonlijke hygiëne van jouw leerlingen? Weten leraren waar ze problemen rondom hygiëne aan kunnen herkennen? Helpt de school leerlingen en hun ouders en verzorgers bij vragen of problemen rond hygiëne? Effectief werken aan hygiëne vraagt ook om signalering. Dit geldt extra in het so, waar veel leerlingen de basisvaardigheden nog moeten aanleren. Hoe pak je signaleren aan?

Houd de hygiëne van leerlingen in de gaten

Ontstaan er problemen rond hygiëne? Of zijn ze er misschien al? Houd dit in de gaten. Hierbij kun je bijvoorbeeld de checklist gezondheidsrisico’s van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gebruiken. Met de checklist kun je nagaan of de school voldoet aan de hygiënerichtlijn. Ook kun je leerlingen en medewerkers vragen welke ruimtes ze graag schoner zouden zien.

Wees ook alert op leerlingen die onverzorgd naar school komen. Denk aan leerlingen die niet fris naar school komen, hun nagels niet knippen of minder vaak schone kleding dragen.

Het is handig om de periodieke onderzoeken van de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) of GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) in te zetten om meer zicht te krijgen op de persoonlijke verzorging van leerlingen. De Gezonde School-adviseur kan hierbij helpen.

Zorg dat signalen worden opgepakt

Hoe zorg je ervoor dat je problemen rond hygiëne herkent? En dat deze problemen worden opgepakt? Dit kun je doen:

  • Zorg voor heldere afspraken. Wat gebeurt er als een probleem rond hygiëne wordt gesignaleerd? Wie beantwoordt vragen en wie signaleert problemen? Wie beoordeelt een probleem? Wanneer biedt de school hulp en welke hulp is dat?
  • Leg de afspraken vast in een zorgprotocol. Denk ook aan een goede meldcode en zorg ervoor dat alle schoolmedewerkers het protocol kennen.
  • Ga in gesprek met leerlingen en ouders en verzorgers als er sprake is van verminderde persoonlijke hygiëne. Blijf met hen in gesprek om op tijd zorgwekkende situaties te kunnen signaleren en leg ouders en verzorgers uit waar ze op kunnen letten.
  • Wees alert op ziekteverschijnselen bij leerlingen. Vraag een leerling naar zijn of haar klachten als je die vermoedt en neem contact op met ouders en verzorgers als een leerling er niet fit uitziet of zich niet lekker voelt.
  • Informeer leerlingen, hun ouders of verzorgers, en medewerkers. Voor bepaalde infectieziekten geldt een meldingsplicht.
  • Zorg dat ouders en verzorgers weten bij wie ze terechtkunnen als ze vragen hebben over hygiëne.
  • Bespreek signalen rondom hygiëne met het zorgteam van de school.
  • Werk samen om problemen rondom persoonlijk hygiëne te verhelpen. Denk hierbij aan de GGD, jeugdarts of huisarts.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)).