Laat jouw school zien dat er aandacht voor persoonlijke hygiëne is en voor hygiëne in en rond de school? Effectief werken aan hygiëne vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pak je dat aan?

Maak van school een schone omgeving

Hygiënemaatregelen zijn noodzakelijk om de school een gezonde plek te houden. Ze helpen om de overdracht van ziektekiemen tegen te gaan. Leer leerlingen daarom niet alleen wanneer ze hun handen moeten wassen of hoe ze veilig kunnen hoesten en niezen. Houd ook de schoolomgeving goed schoon en ga veilig om met eten en drinken.

Om van school een schone omgeving te maken, kun je bijvoorbeeld leerlingen en medewerkers herinneren aan hygiënische gewoontes via posters, de inrichting van sanitaire voorzieningen verbeteren en zorgen dat er rekening wordt gehouden met hygiënenormen tijdens het schoonmaken. Normen en instructies hiervoor vind je in de hygiënerichtlijn voor basisscholen en de algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Voorbeelden hygiënemaatregelen: schone handen

 • Hang posters over hygiënisch handen wassen, hoesten en niezen op in lokalen, gangen en sanitaire ruimtes. Op deze manier kun je leerlingen ook herinneren aan de hygiëneregels op school, bijvoorbeeld over eten, drinken en afval. Om ze makkelijk schoon te kunnen maken, kun je ze plastificeren.
 • Laat leerlingen hun handen wassen na practica – en als dat nodig is ervoor (bijvoorbeeld voor het bereiden van voedsel).
 • Zorg dat er altijd voldoende zeep en papieren handdoekjes bij de wastafels aanwezig zijn. En dat de afvalbakken voor doekjes niet te vol komen te zitten.

Voorbeelden hygiënemaatregelen: schone toiletten

 • Zorg dat er bij de schoonmaak ook aandacht is voor het reinigen van handcontactpunten, zoals kranen, zeepdispensers, lichtknoppen, deurkrukken en doorspoelknoppen. 
 • Richt de toiletruimtes zo in dat ze goed schoon te maken zijn. Denk aan gladde muren en vloeren waar geen vocht in kan dringen en voorkom onbereikbare hoeken. Denk ook aan goede verlichting om bij schoon te maken. 
 • Zorg voor voorzieningen voor leerlingen en medewerkers die menstrueren. Zoals een dameshygiënebox in elk toilethokje en discrete plekken waar ze maandverband en tampons kunnen krijgen.

Voorbeelden hygiënemaatregelen: in en rond school

 • Maak een schoonmaakplan en -rooster, zodat duidelijk hoe, wanneer en door wie het schoonmaken gebeurt.
 • Zorg voor voldoende ventilatie. Kijk voor meer informatie over ventileren op scholen bij het thema Milieu en natuur en bij het RIVM.
 • Denk ook aan het schoolplein. Leeg bijvoorbeeld de afvalbakken op en rond het schoolplein regelmatig en zorg dat zwerfafval wordt opgeruimd.
 • Verzamel etensresten direct na het gebruik van maaltijden in afsluitbare afvalbakken. Leeg afvalemmers minstens één keer per dag. Sluit de zakken goed en bewaar ze in gesloten rolcontainers. Stal deze containers niet in een ruimte waar ook schone materialen staan opgeslagen.

In het speciaal onderwijs:

 • Controleer zandbakken en andere speeltoestellen buiten op uitwerpselen. Haal eventuele uitwerpselen weg met ruim zand er om heen. Uitwerpselen in de zandbak voorkom je door de zandbak af te dekken met een vochtdoorlatende bedekking.
 • Laat leerlingen niet eten of drinken in de zandbak en laat ze het zand goed uit de kleding kloppen voordat ze naar binnen gaan. Zorg dat leerlingen na de pauze hun handen wassen.
 • Zorg voor voldoende koelruimte om snel bederfelijke producten, zoals melk, te bewaren als leerlingen op school overblijven. Lukt het niet om producten koel te bewaren, adviseer de ouders en verzorgers om niet-bederfelijke producten mee te geven aan hun kind.
 • Betrek ouders en verzorgers bij het schoonhouden van het schoolgebouw en de omgeving. Nodig ze eens in de zoveel tijd uit om samen het lokaal en de spullen erin extra goed schoon te maken, bijvoorbeeld.

Tip: maak hygiëne makkelijk

Soms is het lastig voor leerlingen en medewerkers om iets hygiënisch te doen. Bijvoorbeeld naar de wc gaan. Zulke uitdagingen kun je voorkomen, bijvoorbeeld met een opstapje en een wc-brilverkleiner voor de kleinste leerlingen. Of juist een hogere toiletpot en beugels voor leerlingen met een rolstoel.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)).