Handen wassen na het toiletbezoek, handen wassen voor het eten: zulke gewoontes dragen bij aan een goede hygiëne. Ze voorkomen verspreiding van ziekteverwekkers. En dat helpt om leerlingen en medewerkers gezond en fit te houden en ziekteverzuim te voorkomen. Het is dus belangrijk dat leerlingen leren hoe ze zichzelf hygiënisch verzorgen. En dat ze les krijgen in een schone, nette omgeving. Hoe krijg je dat voor elkaar? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid.

Wat levert werken aan hygiëne leerlingen op?

Gezondheidsproblemen voorkomen

Leerlingen die weten hoe ze zichzelf en hun omgeving schoon houden, hebben daar hun leven lang profijt van. Ze kunnen zo gezondheidsproblemen voorkomen. Daarbij: voor leerlingen in het speciaal onderwijs is het niet altijd vanzelfsprekend thuis over hygiëne te leren.

Minder ziektes

Met een goede (persoonlijke) hygiëne worden leerlingen minder snel ziek. Vooral jonge leerlingen zijn vatbaar voor ziektes, doordat hun afweersysteem in ontwikkeling is. Leerlingen doen veel samen, delen een toilet met hun schoolgenoten en eten in dezelfde ruimte.

Minder lesuitval

Infecties verspreiden zich minder snel als de school goed wordt schoongemaakt en geventileerd. Voorkomen dat leerlingen en medewerkers ziek worden, helpt lesuitval tegen te gaan.

Beter functioneren

Leerlingen en medewerkers functioneren beter in een schone, nette omgeving. Zo kunnen leerlingen zich blijven concentreren, doordat ze tijdig naar de (schone) wc durven, bijvoorbeeld. En doet iedereen beter z’n best om de omgeving schoon te houden.

Tip: hoe staat jouw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver jouw school al is met het thema Hygiëne.  Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. 

Wat kun je doen om leerlingen te helpen?

De ene leerling moet thuis de handen wassen voor en na het eten, de andere niet. Niet alle leerlingen leren thuis de gewoontes aan voor een goede basishygiëne. Bij ‘basishygiëne’ kun je denken aan de persoonlijke hygiëne, zoals douchen en tanden poetsen. Maar ook de hygiëne rond voeding – denk aan het smeren van een boterham – en het schoonhouden van de werkplek op school. Daarom is het waardevol dat leerlingen op school leren over hygiëne, zeker in het speciaal onderwijs. Zo kun je helpen van hygiëne een gewoonte te maken:

  • Geef lessen over hygiëne.
  • Organiseer activiteiten, bijvoorbeeld een projectweek rond hygiëne. Of licht een hygiëneonderwerp uit, zoals mondgezondheid of handen wassen.
  • Informeer ouders en verzorgers. Hebben ze vragen over hygiëne, help ze dan verder.
  • Zorg voor een schone schoolomgeving.
  • Regel hulp voor leerlingen met problemen rond hygiëne.
  • Werk samen met ketenpartners, zoals de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst).
  • Neem een visie over hygiëne op in het schoolbeleid en betrek leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers bij het opstellen ervan.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler lees je wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wil je hulp bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD voor advies en ondersteuning.

Ook handig

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)).