Heeft jouw school een actief voedingsbeleid? Hebben leerlingen, ouders en medewerkers meegedacht over dit beleid? Is er een medewerker die verantwoordelijk is voor voeding? Effectief werken aan voeding vraagt om aandacht voor beleid. Hoe pak je dat aan?

Stel voedingsbeleid op

Welke visie heeft de school op gezond eten en drinken? Door dit op te nemen in voedingsbeleid zorg je ervoor dat er blijvend aandacht voor is. In een goed voedingsbeleidsplan staat wat de school doet om bij te dragen aan gezondheid en goed eetgedrag. Hiervoor kun je de voorbeelden en tips van het Voedingscentrum gebruiken. Neem de volgende punten in ieder geval op in het voedingsbeleid als je op een so-school werkt:

  • Regels over pauzehappen, het lunchpakket, (meegebracht) drinken en traktaties.
  • Wat de leerkracht kan doen als de regels (structureel) niet worden nageleefd. Denk aan een briefje meegeven aan de leerlingen voor de ouders en verzorgers, het onderwerp bespreken tijdens een 10-minutengesprek of het nogmaals onder de aandacht brengen van het beleid.

Werk je op een vso-school? Neem dan de volgende punten in ieder geval op in het voedingsbeleid:

  • Regels voor het meenemen van etens- en drinkwaren. Denk hierbij aan het verbieden van energiedrankjes, meenemen van grootverpakkingen of (laten bezorgen van) fastfood en etens- en drinkwaren op school.
  • De Richtlijnen Gezondere Kantines als de school een kantine heeft. Denk dan ook aan het jaarlijks in kaart brengen van het aanbod met de Kantinescan.
  • Wat de docent kan doen als de regels (structureel) niet worden nageleefd. Praat bijvoorbeeld met de leerling en/of ouders, verzorgers over gezonde alternatieven.

Betrek en informeer medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers

Hoe zorg je ervoor dat het voedingsbeleid slaagt? Het is aan te raden om leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers bij het opstellen te betrekken. Leg uit waarom het voedingsbeleid nodig is en zorg dat ze allemaal kunnen meedenken. Zo werkt iedereen mee aan het beleid en voelen meer mensen zich verantwoordelijk voor het slagen ervan.

Naast het betrekken van leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers is het handig ze jaarlijks te informeren over het voedingsbeleid. Neem het onderwerp bijvoorbeeld op in het schoolbeleid en de schoolgids of maak een apart kopje ‘Gezonde School’ op de website. Verandert er tussentijds iets aan het beleid, bijvoorbeeld na de evaluatie? Meld dit dan via bijvoorbeeld een nieuwsbericht op de website of een nieuwsbrief.

Borg taken en verantwoordelijkheden

Omdat je elk jaar nieuwe leerlingen verwelkomt, blijft aandacht voor gezonde voeding nodig. Daarom is het handig om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het voedingsbeleid. Stel bijvoorbeeld een medewerker aan als Gezonde School-coördinator. Deze Gezonde School-coördinator kan bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden denken aan:

  • Voorlichten over gezonde voeding en inzetten van erkende Gezonde School-activiteiten.
  • Betrekken van leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers bij Gezonde School-activiteiten.
  • Signaleren van problemen rond voeding, gewicht en gebit.
  • Uitvoeren en handhaven van het voedingsbeleid, inclusief afstemming en communicatie met leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers.
  • Evalueren van het beleid, bijvoorbeeld halfjaarlijks of jaarlijks.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Voedingscentrum.