Niet alle kinderen krijgen van huis uit mee wat gezonde voeding is. Daarom is het belangrijk kinderen op school naast basisvaardigheden rondom voeding, ook te leren wat gezond eten is. Gezond leren eten en drinken betekent ook ontdekken. Durven uw leerlingen iets te proeven wat ze niet kennen? Weten ze waar hun eten vandaan komt, wat erin zit en hoe je het bereidt? Effectief werken aan voeding vraagt aandacht voor educatie. Hoe pakt u dat aan?

Zet Erkende Gezonde School-activiteiten in

Maak in het lesprogramma gebruik van Gezonde School-activiteiten. Zo kunt u leerlingen bijvoorbeeld laten ervaren dat gezond eten ook lekker kan zijn. Of kunt u ze laten zien waarom ze eten en drinken nodig hebben.

Tip: Passen de Gezonde School-activiteiten bij uw leerlingen?

Kijk eerst of de Gezonde School-activiteiten voor het speciaal onderwijs passen bij uw leerlingen. Is dit niet zo? Kijk dan bij de po of vo activiteiten en pas deze aan door bijvoorbeeld onderdelen van lespakketten in te zetten. U kunt ze combineren met de praktijklessen over voeding.

Geef structureel aandacht aan voeding

Net zoals bij andere leerstof, werken onderwijsactiviteiten over voeding pas echt goed als ze structureel aan bod komen. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Neem lessen over voeding op in uw onderwijsaanbod en dagelijkse onderwijspraktijk.
  • Neem onderwijsactiviteiten over voeding op in het schoolbeleid en geef er uitleg bij. Wie is ervoor verantwoordelijk en in welke leerjaren vinden ze plaats?