Wordt er veel gerookt op het schoolplein of in de buurt van school, door bijvoorbeeld taxichauffeurs? Of wordt er weleens gedronken in het zicht van leerlingen? Effectief werken aan het voorkomen van roken, alcohol- en drugsgebruik vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pakt u dat aan?

Maak van school een gezonde rookvrije omgeving

Leerlingen die anderen zien roken, gaan zelf eerder roken. Daarnaast is meeroken erg schadelijk voor ze. Richt de school daarom zo in dat leerlingen niet in aanraking komen met rook. Kijk op Rookvrijschoolterrein.nl hoe u het schoolterrein rookvrij kunt maken – iets dat wettelijk verplicht is.

Ook om alcoholgebruik te ontmoedigen kunt u stappen ondernemen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er tijdens alle schoolactiviteiten geen alcohol wordt geschonken en gedronken en geen drugs wordt getolereerd – dus ook niet bij activiteiten buiten het schoolterrein, zoals bij schoolreizen, tijdens de kerstviering of schoolfeesten. En laat zulke regels ook gelden voor medewerkers, ouders en verzorgers.

Informeer ouders en verzorgers in het so

Ouders en verzorgers spelen een belangrijke rol in het voorkomen van roken of drinken van alcohol door hun kind. Informeer ze daarom over wat de school doet rond roken en alcohol. Denk aan communiceren van de regels via de schoolgids, zoals over een rookvrij schoolterrein. Of organiseer een ouderavond om het veranderende kinderbrein te bespreken. Hierbij kun u de uitdagingen in de opvoeding bespreken en ouders en verzorgers leren hoe ze met hun kind in gesprek gaan over roken en alcohol.

Betrek leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers in het vso

Roken, alcohol- en drugspreventie krijgt meer aandacht als iedereen zich erbij betrokken voelt. Zorg daarom dat leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers afspraken maken over het gebruik van verslavende middelen. En geef regelmatig aandacht aan deze regels, zodat iedereen eraan wordt herinnerd. Denk hierbij aan vergaderingen, ouderavonden, nieuwsbrieven of posters in de school. Laat medewerkers, ouders en verzorgers daarnaast het goede voorbeeld geven.

Is het moeilijk om ouders en verzorgers te bereiken? Probeer het dan eens op een andere manier dan normaal. Dit kan om inspanning en creativiteit vragen. Belangrijk is om te blijven kijken naar wat wel goed werkt.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut.