Roken, alcohol en drugs: voor leerlingen zijn ze erg schadelijk. Hun brein is namelijk nog in ontwikkeling en daardoor extra kwetsbaar. Ook kan het gebruik van middelen problematisch worden en leiden tot verslaving. Vooral cluster 4-leerlingen lopen een groter risico daarop. Het is dus, zeker in het speciaal onderwijs, belangrijk om roken en alcohol- en drugsgebruik door leerlingen te voorkomen en te ontmoedigen. Hoe u dat voor elkaar krijgt? Door te werken aan SchoolomgevingSignalerenBeleid en in het vso ook aan Educatie. Is uw school goed bezig, dan kunt u dat laten zien door het themacertificaat Roken en alcohol of Roken, alcohol- en drugspreventie te behalen.

Let op: wijziging themacertificaat

Binnenkort is het niet meer mogelijk om het themacertificaat Roken en alcohol aan te vragen of te verlengen. Wat betekent dit voor uw school? Lees hiervoor Themacertificaat Roken en alcohol aanvragen.

Scholen die al het themacertificaat Roken en alcohol hebben of met het ondersteuningsaanbod Gezonde School aan dit thema werken, ontvangen bericht over de wijzigingen.

Wat kunt u doen om leerlingen te helpen?

De ene leerling komt eerder in aanraking met sigaretten, alcohol of drugs dan de andere. Dat kan thuis zijn, op straat, online of op andere plekken. De persoonlijke situatie speelt ook een rol, vooral bij leerlingen met ernstige psychische stoornissen en gedragsproblemen die cluster 4-onderwijs volgen. Zij groeien vaker op in gezinnen waarvan de ouders kampen met psychische problemen of verslaving. Daardoor lopen ze een groter risico op problematisch gebruik, waaronder verslaving.

Problematisch gebruik kan leiden tot slechtere schoolprestaties, verzuim of schooluitval. Daarom is het nuttig dat de school leerlingen helpt om zo lang mogelijk weg te blijven van verslavende middelen. En om ze te leren hoe ze hier verantwoord mee omgaan. Doe dit op een manier die past bij uw leerlingen in het so of vso.

Zo kunt u helpen in het so

 • Neem een heldere visie op roken en alcohol op in het schoolbeleid. Werk met duidelijke regels in en rondom school voor zowel leerkrachten als ouders, verzorgers en leerlingen.
 • Wees alert op problematisch middelengebruik, bijvoorbeeld in de omgeving, en schakel bij problemen op tijd hulp in. Denk hierbij aan professionals van de lokale instelling voor verslavingszorg en/of het wijkteam. Laat het hele schoolteam meewerken aan het signaleren van problemen en zorgen.
 • Betrek ouders en verzorgers van leerlingen om het gebruik van verslavende middelen zo lang mogelijk uit te stellen en te voorkomen.
 • Versterk de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlineng door aan hun welbevinden te werken. Dat helpt om later minder snel verleid te worden door roken en alcohol.
 • Geef als medewerker samen met collega’s het goede voorbeeld. Stimuleer ouders en verzorgers dit ook te doen.

Zo kunt u helpen in het vso

 • Besteed in de lessen aandacht aan de risico’s van roken, alcohol en drugs, zodat leerlingen een gezonde houding krijgen ten opzichte van middelengebruik. Bij sommige leerlingen kan gekozen worden voor Gezonde School-activiteiten die gericht zijn op het individu.
 • Neem een heldere visie op roken, alcohol en drugs op in het schoolbeleid.
 • Wees alert op problematisch middelengebruik en schakel bij problemen op tijd hulp in. Denk hierbij aan professionals van de lokale instelling voor verslavingszorg. Laat het hele schoolteam meewerken aan het signaleren van problemen en zorgen en zorg dat het personeel in staat is het gesprek aan te gaan met de leerlingen én de ouders en verzorgers.
 • Betrek ouders en verzorgers van leerlingen om het gebruik van verslavende middelen zo lang mogelijk uit te stellen en te voorkomen of te ontmoedigen.
 • Geef als medewerker samen met collega’s, ouders en verzorgers het goede voorbeeld.

Tip: zet Gezonde School-activiteiten in

Wilt u in het vso aan de slag met lessen over roken, alcohol of drugs? Kijk voor informatie over Gezonde School-activiteiten bij Educatie.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan SchoolomgevingSignaleren en Beleid. Per pijler leest u wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen. In het vso kunt u ook werken aan Educatie. Voor leerlingen in de basisschoolleeftijd is dit nog niet nodig. Waarom leest u bij Educatie.

Wilt u hulp bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst voor advies en ondersteuning.

Themacertificaat aanvragen

Wilt u laten zien dat uw school op een goede manier werkt aan het voorkomen van roken en alcoholgebruik? Vraag dan als so-school het themacertificaat Roken en alcohol aan. Vso-scholen kunnen het themacertificaat Roken, alcohol- en drugspreventie aanvragen. Vul hiervoor de vragenlijst in op Mijngezondeschool.nl.

Let op: wilt u het themacertificaat Roken en alcohol aanvragen? Dat kan tot en met 30 november 2021. Na deze datum is het niet meer mogelijk om dit themacertificaat aan te vragen. Uiterlijk 31 december verneemt uw school of het certificaat is toegekend. Heeft uw school al het themacertificaat Roken en alcohol, maar loopt dit af in 2021? Dan kunt u het nog eenmalig verlengen voor drie jaar. Vraag de verlenging uiterlijk 30 november 2021. Aan het aanvragen of verlengen van het themacertificaat Roken, alcohol- en drugspreventie verandert niets.

Tip: bekijk vooraf de criteria en vragenlijst in pdf-versie:

Werkt u op een so/vso-school en wilt u meer informatie over welke criteria en vragenlijst bij uw school passen? Of heeft u verdere vragen over de wijzigingen rond het themacertificaat Roken en alcohol? Vraag dan advies aan uw Gezonde School-adviseur.

Heeft uw school minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag uw school zich een Gezonde School noemen. Lees meer over het vignet Gezonde School en het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

Ook handig

 • Helder op school helpt scholen aandacht te besteden aan het voorkomen van roken en alcohol- en drugsgebruik.
 • Alcoholinfo.nl voor informatie over alcoholgebruik en de effecten daarvan.
 • Rokeninfo.nl voor informatie over roken en de effecten daarvan.
 • Drugsinfo.nl voor informatie over roken dat is gericht op leerlingen.
 • Helderopvoeden.nl met opvoedtips voor ouders en verzorgers met pubers.
 • Opvoeden.nl geeft ouders en verzorgers informatie en tips.

 

Tip: test hoe uw school ervoor staat

Benieuwd hoe uw school het doet op gebied van Roken en alcohol (en drugspreventie)? En waar u verder aan kunt werken? Doe de test Hoe gezond is jouw school? voor het po primair onderwijs of vo voortgezet onderwijs .

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut.