Zijn er beweegfaciliteiten voor minder mobiele leerlingen? Nodigt het schoolplein uit tot bewegen? Hebben leerlingen, buurtsportcoaches en medewerkers een actieve rol bij de organisatie van activiteiten rond bewegen en sport? Effectief werken aan bewegen en sport vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pakt u dat aan?

Maak van school een sportieve omgeving

Daagt de school en de directe schoolomgeving uit tot bewegen, dan zullen leerlingen eerder gaan bewegen. Denk aan speeltoestellen zoals rolstoelschommels, voetbaldoelen, prikkelarme belijningen en groene speelplekken – zolang ze maar aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Ook in het schoolgebouw is meer uitdaging mogelijk, bijvoorbeeld door een hinkelblok in het gangpad te maken of door letters op de grond te plaatsen. Daarnaast kunt u tijdens pauzes of na school een sportactiviteit aanbieden.

Betrek leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers

Bewegen en sport krijgen meer aandacht als iedereen zich erbij betrokken voelt. Zorg daarom dat leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers ook een rol kunnen spelen. Leerlingen kunnen meedenken over de inrichting van het schoolplein en helpen bij het beheren van sport- en spelmateriaal. Waar spelen zij graag mee? Of organiseer met een kleine groep leerlingen een gezamenlijk spel voor in de pauze. Denk ook aan sport- en beweegactiviteiten voor medewerkers en geef zo het goede voorbeeld. Maak er bijvoorbeeld een wekelijks moment van.

Werk samen

Het is aan te raden om te zorgen voor een naschools of tussenschools sportaanbod. In de vertrouwde schoolomgeving kunnen leerlingen zo kennismaken met verschillende sporten en activiteiten. Zo ontdekken ze waar hun interesse ligt en wat bij ze past. Probeer leerlingen ten minste één keer per maand de mogelijkheid te bieden op iets extra’s. Werk hiervoor samen met een sportvereniging uit de buurt, het liefst een sportvereniging waar uw leerlingen kunnen deelnemen. Of denk aan samenwerking met een lokale sportorganisatie en de gemeente. De buurtsportcoach of combinatiefunctionaris kan hierbij helpen. U kunt ook sportservicebureaus, stagiairs mbomiddelbaar beroepsonderwijs /ALO of commerciële sportaanbieders inschakelen.