Bomen zuiveren de lucht. De bodem zuivert het water. Milieu en natuur dragen bij aan een gezonde leefomgeving. Wat weten uw leerlingen daarover? En hoe kunnen ze zelf bijdragen aan een gezond milieu? Effectief werken aan het thema Milieu en natuur vraagt om educatie. Want natuur is niet uit een boek te leren, maar moeten leerlingen zelf beleven. Hoe pakt u dat aan?

Zet Gezonde School-activiteiten in

Maak in het lesprogramma gebruik van erkende Gezonde School-activiteiten. Zo kunnen leerlingen ontdekken hoe de natuur op hun bord terechtkomt en welke rol duurzaamheid daarbij speelt. Kies bijvoorbeeld een van deze activiteiten:

Tip: pas activiteiten aan waar nodig

Kijk eerst of de Gezonde School-activiteiten voor het speciaal onderwijs passen bij uw leerlingen. Sluiten deze Gezonde School-activiteiten niet aan bij uw vraag? Kijk dan bij Gezonde School-activiteiten voor het po primair onderwijs of vo voortgezet onderwijs en pas deze aan. Zet bijvoorbeeld onderdelen van lespakketten in.

Wilt u lesgeven over fijnstof en buitenluchtkwaliteit, dan kunt u met leerlingen fijnstof onderzoeken met de fijnstofvanger van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het lesmateriaal van GLOBE Nederland gaat ook over luchtvervuiling.

Wilt u aandacht besteden aan andere onderwerpen binnen het thema Milieu en natuur? Vraag aan de Gezonde School-adviseur om ondersteuning van een lokale specialist voor activiteiten en lespakketten. Denk aan de Jong Leren Eten-makelaars, de NME-centra of de milieuspecialisten van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst .

Tip: kijk eens bij Coöperatie Leren voor Morgen

Over duurzaamheid en milieubewustzijn is veel handige informatie te vinden op Lerenvoormorgen.org. Op de website vindt u lesmateriaal en informatie over projecten en gastlessen.

Geef structureel aandacht aan milieu en natuur

Leerlingen zijn voortdurend in ontwikkeling. Het is dus zinvol om onderwijsactiviteiten over milieu en natuur structureel aan bod te laten komen – en het liefst verdeeld over het jaar in plaats van tijdens één projectweek. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Werk met een doorlopende leerlijn van onderbouw tot en met bovenbouw.
  • Organiseer activiteiten en projecten. Doe bijvoorbeeld mee met de Nationale Buitenlesdag. In het so kunt u ook meedoen aan de Nationale Boomfeestdag of De Grote Plantenjacht.
  • Besteed elk leerjaar aandacht aan onderwerpen als een gezond binnen- en buitenmilieu en de invloed van de natuur op een gezonde leefomgeving.
  • Neem onderwijsactiviteiten over milieu en natuur op in het curriculum en het schoolbeleid. Geef er uitleg bij. Waarom worden ze uitgevoerd, wie is ervoor verantwoordelijk en in welke leerjaren vinden ze plaats?

Maak gebruik van deskundigheidsbevordering

Hoe kunnen leraren en andere medewerkers leerlingen bewuster maken van milieu en natuur? Dat begint met kennis van het thema. Bied medewerkers daarom de mogelijkheid tot bij- of nascholing. Neem contact op met een Gezonde School-adviseur voor het regionale aanbod. Of start eens met deze tips:

Informeer en betrek ouders en verzorgers

Ouders en verzorgers hebben veel invloed op hun kind, ook als het gaat om bewustzijn van milieu en natuur. Informeer ze daarom over het lesprogramma. Betrek ouders en verzorgers bij activiteiten op school en geef ze informatie zodat zij thuis ook aan de slag kunnen met het thema. Zoals spelen in speelnatuur. Ouders en verzorgers kunnen helpen bij het aanpassen van het schoolplein of de aanleg en onderhoud van een moestuin. Lees meer over het betrekken van ouders en verzorgers.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, SME, GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst IJsselland, IVN en Ruimte-OK.