Groen is gezond! Uit onderzoek blijkt dat contact met de natuur zorgt voor meer geluk en minder stress. Groen is niet het enige in het milieu dat invloed heeft op de gezondheid. Ook de luchtkwaliteit binnen en buiten speelt een rol, net als bijvoorbeeld de akoestiek binnen, omgevingsgeluiden van buiten en daglicht. Aandacht besteden aan milieu en natuur – buiten én binnen – is dus belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van leerlingen. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Is uw school goed bezig, dan kunt u dat laten zien door het themacertificaat Milieu en natuur te behalen. 

Wat valt er onder het thema Milieu en natuur?

 • Natuur: denk aan zichtgroen, speelgroen en educatief groen. Hieronder vallen bijvoorbeeld groene schoolpleinen, een buitenleslokaal, groen in de klas en op weg naar school, schooltuinen en moestuinen.
 • Binnenmilieu: zoals de kwaliteit van de lucht in de school, een aangename temperatuur, goede akoestiek en voldoende daglicht. 
 • Buitenmilieu: zoals de kwaliteit van de lucht buiten, de water- en bodemkwaliteit en een goede omgang met de verstorende werking van omgevingsgeluiden.

Wat kunt u doen om leerlingen te helpen?

Op school en in de schoolomgeving kunt u een gezond en groen binnenmilieu en buitenmilieu creëren. Daarnaast kan de school leerlingen stimuleren om meer naar buiten te gaan. Sommige leerlingen doen dat al met hun ouders en verzorgers, andere helemaal niet. En dat heeft invloed op hoe leerlingen omgaan met natuur en hoe zij deze waarderen. Door vaker met leerlingen naar buiten te gaan, leren zij het belang van groen en een gezond milieu begrijpen. Hoe groener de (school)omgeving is, hoe sneller en beter de leerlingen kennis en vaardigheden aanleren rond milieu en natuur. 
Zo kunt u helpen:

 • Organiseer activiteiten om leerlingen de natuur te laten beleven. Denk aan buitenlessen [link naar Educatie] en excursies of ga aan de slag met een schooltuin. 
 • Weet wat de kwaliteit van het binnenmilieu in de klassen is, probeer leerlingen het verschil tussen een goed en slecht binnenklimaat uit te leggen en wat het effect daarvan is op hun gezondheid.
 • Betrek ouders en verzorgers bij activiteiten op school en geef ze informatie zodat zij thuis ook aan de slag kunnen met het thema. Zoals spelen in speelnatuur
 • Laat de omgeving uitnodigen tot natuurbeleving, bijvoorbeeld met een groen en gezond schoolplein, een rolstoeltoegankelijke moestuin of met een voedselbosje
 • Zorg voor goed onderhoud en beheer van de schoolomgeving voor een gezond klimaat binnen en buiten. 
 • Zoek de samenwerking op met de regionale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst , de Jong Leren Eten-makelaars, centra voor Natuur- en Milieueducatie (NME), Staatsbosbeheer en/of de waterschappen.
 • Voer regelmatig metingen uit om te controleren of de schoolomgeving gezond genoeg is en zorg voor aanpassingen waar nodig.
 • Stel beleid op rond milieu en natuur en betrek leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers hierbij.

Tip: ga ‘Lekker naar buiten!’ met Jong Leren Eten 

Met Jong Leren Eten kunnen alle scholen in o.a. het speciaal onderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Lees meer over Jong Leren Eten.
 

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler leest u wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wilt u hulp bij het uitvoeren van deze aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst voor advies en ondersteuning. De Gezonde School-adviseur kan goed samenwerken met de NME-centra in de buurt.

Themacertificaat Milieu en natuur aanvragen

Wilt u laten zien dat uw school op een goede manier werkt aan het thema Milieu en natuur? Vraag dan het themacertificaat Milieu en natuur aan. Vul hiervoor de vragenlijst in op Mijngezondeschool.nl. Scholen in het so en vso scholen kunnen een themacertificaat Milieu en natuur behalen door de vragenlijst van het po primair onderwijs in te vullen.

Tip: bekijk vooraf de criteria en vragenlijst in pdf-versie

Heeft uw school minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag uw school zich een Gezonde School noemen. Lees meer over het vignet Gezonde School en het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

 

Ook handig

 • Ruimte-OK.nl voor tips en tools voor een gezond binnenmilieu op school.
 • Informatie over het programma Eco-Schools.
 • Lerenvoormorgen.org voor informatie en lesprogramma’s over duurzame ontwikkeling in het onderwijs.
 • IVN.nl biedt informatie voor meer natuurbeleving voor leerlingen.
 • Springzaad.nl biedt inspirerende praktijkvoorbeelden rond leerlingen en natuur.
 • Natuurzonderdrempels.nl biedt mensen met een beperking informatie zodat ook zij kunnen genieten van natuur(gebieden). Denk aan routes en aangepast tuinieren.

Tip: Hoe staat uw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver uw school al is met het thema Milieu en natuur.  Hoe meer stellingen u kunt afvinken, hoe beter. 

Drie leerlingen werken aan een plantenbak met plantjes erin

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, SME, GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst IJsselland, IVN en Ruimte-OK.