Filmpjes maken, gamen, appen: mediagebruik kan heel leuk zijn, maar ook zorgen voor problemen bij leerlingen. Denk aan gameverslaving, cyberpesten, overprikkeling of onveilig (seksueel) contact met vreemden. Zulke problemen kunnen leiden tot slechtere schoolprestaties. Ook kan mediagebruik invloed hebben op de gezondheid, door slaaptekort, de angst iets te missen of doordat het ten koste gaat van beweging. Voor hun ontwikkeling loont het dus als leerlingen leren hoe ze media op een positieve en gezonde manier gebruiken. Hoe u dat voor elkaar krijgt? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid.

Wat kunt u doen om leerlingen te helpen?

Voor de ene leerling is het vanzelfsprekender om zelfstandig media te gebruiken dan de andere. Zo kan de toegankelijkheid van media een uitdaging vormen, bijvoorbeeld door een visuele of auditieve beperking. Daarnaast sluit de inhoud van media niet altijd aan bij de belevingswereld of beperking van leerlingen. Voor leerlingen en hun ouders en verzorgers is het vaak zoeken: hoe kunnen ze op een positieve en gezonde manier met media omgaan? Daarom is het waardevol als leerlingen dit ook op school leren. Zo kunt u helpen:

Geef lessen in mediawijsheid en zorg dat deze aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.

  • Organiseer activiteiten rondom mediawijsheid, zoals een projectweek. Doe bijvoorbeeld mee met de Week van de Mediawijsheid. Voor de jongste leerlingen zijn er de Media Ukkie Dagen.
  • Betrek ouders en verzorgers, bijvoorbeeld door hen informatie en tips te geven over gezond mediagebruik en mediaopvoeding.
  • Bied medewerkers bij- en nascholing aan op het gebied van mediawijsheid, zodat zij leerlingen goed kunnen begeleiden.
  • Zorg voor een schoolomgeving waarin positief en gezond mediagebruik wordt gestimuleerd. 
  • Regel hulp voor leerlingen die online in de problemen komen of problemen hebben door hun mediagebruik. Denk hierbij aan problemen als online shaming, maar ook gameverslaving.
  • Neem een visie op mediawijsheid op in het schoolbeleid en betrek medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers bij het opstellen ervan.

Tip: gebruik Gezonde School-activiteiten in de les

Wilt u aan de slag met lessen over mediawijsheid? Informatie over geschikte Gezonde School-activiteiten vindt u bij Educatie.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler leest u wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wilt u hulp bij het uitvoeren van deze aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van uw regionale GGDGemeentelijke gezondheidsdienst voor advies en ondersteuning.

Ook handig

Tip: test hoe uw school ervoor staat

Tip! Benieuwd hoe uw school het doet op gebied van mediawijsheid? En waar u verder aan kunt werken? Doe de test Hoe gezond is jouw school? voor het poprimair onderwijs of vovoortgezet onderwijs .

Leerlingen zitten samen achter de computer