Handen wassen na het toiletbezoek, handen wassen voor het eten: zulke gewoontes dragen bij aan een goede hygiëne. Ze voorkomen verspreiding van ziektes en bacteriën. En dat helpt om leerlingen en medewerkers gezond en fit te houden en ziekteverzuim te voorkomen. Het is dus belangrijk dat leerlingen leren hoe ze zichzelf hygiënisch verzorgen. En dat ze les krijgen in een schone, nette omgeving. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid.

Tip: hoe staat uw school ervoor?

Tip: hoe staat uw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver uw school al is met het thema Hygiëne.  Hoe meer stellingen u kunt afvinken, hoe beter. 

Wat kunt u doen om leerlingen te helpen?

De ene leerling moet thuis de handen wassen voor en na het eten, de andere niet. Niet alle leerlingen leren thuis de gewoontes aan voor een goede basishygiëne. Bij ‘basishygiëne’ kunt u denken aan de persoonlijke hygiëne, zoals douchen en tanden poetsen. Maar ook de hygiëne rond voeding – denk aan het smeren van een boterham – en het schoonhouden van de werkplek op school. Daarom is het waardevol dat leerlingen op school leren over hygiëne, zeker in het speciaal onderwijs. Zo kunt u helpen van hygiëne een gewoonte te maken:

  • Geef lessen over hygiëne.
  • Organiseer activiteiten, bijvoorbeeld een projectweek rond hygiëne. Of licht een hygiëneonderwerp uit, zoals mondgezondheid of handen wassen.
  • Informeer ouders en verzorgers. Hebben ze vragen over hygiëne, help ze dan verder.
  • Zorg voor een schone schoolomgeving.
  • Regel hulp voor leerlingen met problemen rond hygiëne.
  • Werk samen met ketenpartners, zoals de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst .
  • Neem een visie over hygiëne op in het schoolbeleid en betrek leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers bij het opstellen ervan.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler leest u wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wilt u hulp bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD voor advies en ondersteuning.

Ook handig

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid.