Weet je hoe het staat met het gehoor van jouw leerlingen? Weten leerlingen, ouders en verzorgers waar ze informatie kunnen vinden over gehoorschade en het voorkomen ervan? Helpt de school leerlingen met gehoorproblemen? Effectief werken aan gehoor vraagt ook om signalering. Hoe pak je dat aan?

Doe periodiek onderzoek bij leerlingen

Ontstaan er problemen met het gehoor van leerlingen? Of zijn ze er misschien al? Daar kom je achter door onderzoek te doen naar de gezondheid van hun gehoor. Laat leerlingen bijvoorbeeld ieder jaar een hoortest afnemen, via of in samenwerking met de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst ). Een hoortest voor jonge leerlingen (t/m 12 jaar) kun je vinden op Kinderhoortest.nl. Oudere leerlingen kunnen de Oorcheck hoortest doen. Door leerlingen zelf een hoortest te laten doen, krijgen ze inzicht in de kwaliteit van hun gehoor. Naast de Oorcheck hoortest zelf is lesmateriaal en informatie voor leerlingen beschikbaar op de Oorcheck.nl.
Houd daarnaast bij hoeveel leerlingen na een activiteit met veel geluid gehoorklachten hebben, hoe vaak en hoe hard leerlingen naar muziek of geluiden luisteren (op school) en welke koptelefoons of oortjes worden gebruikt. 

Informeer het schoolteam en let op risicogedrag

Organiseer een informatiebijeenkomst voor uw collega’s, zodat iedereen in het team weet welk gedrag van leerlingen de kans op gehoorschade kan vergroten. Gehoorschade kan zich uiten in gehoorproblemen:

  • een tijdelijke of continue piep of ruis;
  • een verminderd gehoor;
  • vervorming van geluid;
  • overgevoeligheid voor geluid.

Of een leerling last heeft van gehoorproblemen merk je niet altijd. Wel kun je letten op risicogedrag. Bijvoorbeeld:

  • Het luisteren naar geluid op een hoog volume. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een leerling een koptelefoon draagt, maar je het geluid erdoorheen hoort. Of als er hard geluid van speakers komt en leerlingen te dicht bij speakers staan.
  • Vaak en lang naar harde muziek luisteren. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die heel vaak oortjes in hebben.

Leraren kunnen op zulke signalen reageren, bijvoorbeeld door vaker stiltemomenten in te lassen of de leerlingen te wijzen op het dragen van gehoorbescherming.

Informeer leerlingen, ouders en verzorgers

Ouders en verzorgers kunnen beter letten op het gehoor van hun kind als ze er meer over weten. Wijs ze daarom bijvoorbeeld op de informatie en tips op Opvoeden.nl. En geef ze informatie over veilige koptelefoons en oortjes en het instellen van volumebegrenzers. Vermeld deze informatie tijdens gesprekken met ouders en verzorgers, tijdens ouderavonden en in de schoolgids.

Hebben leerlingen een vervelende piep in hun oren na muziek te hebben geluisterd? Of is er een ander gehoorprobleem? Verwijs deze leerlingen en hun ouders en verzorgers dan naar de huisarts of de jeugdarts of -verpleegkundige. Zij kunnen beoordelen of vervolgonderzoek bij een specialist nodig is, bijvoorbeeld in een audiologisch centrum. Ouders en verzorgers kunnen hun kind ook de online Kinderhoortest laten afnemen. Oudere leerlingen kunnen de Oorcheck hoortest doen.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met VeiligheidNL.