Tafeldekken, een boterham smeren, samen aan tafel eten in plaats van voor de tv: het zijn basisvaardigheden rondom voeding. In welke mate beheersen uw leerlingen deze vaardigheden? Durven ze iets te proeven dat ze niet kennen? Weten ze waar hun eten vandaan komt, wat erin zit, wat de invloed is op milieu en klimaat en hoe je een eenvoudig gerecht bereidt? Gezond leren eten en drinken betekent ook ontdekken. Daar kunnen veel leerlingen in het speciaal onderwijs speciale aandacht bij gebruiken. Effectief werken aan voeding vraagt dan ook om aandacht voor educatie. Hoe pakt u dat aan?

Zet erkende Gezonde School-activiteiten in

Maak in het lesprogramma gebruik van Gezonde School-activiteiten. Zo kunt u leerlingen bijvoorbeeld laten ervaren dat gezond eten ook lekker kan zijn. Of kunt u ze laten zien waarom ze eten en drinken nodig hebben. Dat is waardevol, want niet alle leerlingen krijgen van huis uit mee wat gezond eten is. Kies bijvoorbeeld voor deze Gezonde School-activiteiten:

Tip: pas activiteiten aan waar nodig

Wilt u aan iets werken waar de Gezonde School-activiteiten voor het speciaal onderwijs niet bij aansluiten? Kijk dan bij de Gezonde School-activiteiten voor het po of vo en pas deze aan. Zet bijvoorbeeld onderdelen van lespakketten in.

Geef structureel aandacht aan voeding

Net zoals bij andere leerstof, werken onderwijsactiviteiten over voeding pas echt goed als ze structureel aan bod komen. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Neem lessen over voeding op in uw onderwijsaanbod en dagelijkse onderwijspraktijk.
  • Zorg voor passende begeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben. Denk aan cluster 4-leerlingen met autisme die veranderingen of bepaalde texturen niet fijn vinden en daarom eten mijden. Of cluster 3-leerlingen die niet kunnen kiezen tussen wit of volkoren brood door hun verstandelijke beperking.
  • Neem onderwijsactiviteiten over voeding op in het schoolbeleid en geef er uitleg bij. Wie is ervoor verantwoordelijk en in welke leerjaren vinden ze plaats?

Informeer ouders en verzorgers

Het is aan te raden om ouders en verzorgers te informeren over de inhoud van het lesprogramma. En om ze mee te geven hoe ze hun kind gezond kunnen laten eten. Sommige ouders en verzorgers weten namelijk niet wat gezonde voeding is of hebben beperkte mogelijkheden door financiële problemen. Informeren kan bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, folder of ouderavond.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Voedingscentrum.