Webinars

Op 19 april vond het webinar Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag plaats. Een webinar georganiseerd nadat seksueel grensoverschrijdend gedrag een actueel onderwerp werd in de media en ook bij scholen meer vragen opriep hoe hiermee om te gaan. Yuri Ohlrichs (seksuoloog NVVS, trainer en consultant bij Rutgers) en Bente van Gameren (adviseur Seksuele Integriteit bij Stichting School & Veiligheid) gaven onderwijsprofessionals via dit webinar een kijkje in verschillende situatieschetsen met daarbij handreikingen om hier in het onderwijs op een integere manier mee om te gaan. Want hoe reageer je als onderwijsprofessional als in jouw klas zich een incident voordoet of opvattingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag zichtbaar verschillen. Wil je het webinar terugkijken of delen met collega’s? Stuur een e-mail naar info@gezondeschool.nl o.v.v. ‘webinar voorjaar 2022 R&S’.

Na het succes van de afgelopen webinarreeks over de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit, organiseerden we in het najaar van 2021 het webinar: Mag ik je aandacht voor Relaties en seksualiteit? Want aandacht is belangrijk, ook voor het thema Relaties en seksualiteit. Vind jij dit thema ook zo belangrijk, maar lastig om onder de aandacht te brengen van jouw collega’s of leidinggevenden? Of vind je het moeilijk om relaties en seksualiteit te behandelen met jouw leerlingen of studenten? Lisette Bastiaansen, expert op het gebied van aandachtige betrokkenheid in het onderwijs, ging tijdens dit webinar in op hoe jij met aandacht de betrokkenheid van leerkrachten, docenten, leerlingen en studenten bij het thema vergroot. Wil je het webinar uit het najaar 2021 nog eens terugkijken, stuur een e-mail naar info@gezondeschool.nl o.v.v. ‘webinar najaar 2021 R&S’.

Voorlichtingsbijeenkomst

Heeft jouw school de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit toegekend gekregen en is dit de eerste keer dat je van de regeling gebruikmaakt of heb je interesse in een volgende ronde? Hiervoor organiseerden we in het najaar van 2021 een voorlichtingsbijeenkomst. In een half uur tijd komt de werkwijze en voorwaarden van de regeling aan bod. Vanwege het succes van de voorgaande voorlichtingsbijeenkomsten, vond midden januari 2022 een extra online bijeenkomst plaats. Wil je een van de bijeenkomsten terugkijken, stuur een e-mail naar info@gezondeschool.nl o.v.v. ‘voorlichtingsbijeenkomst R&S’.

Digitale interventiemarkt

In de onlangs gehouden digitale interventiemarkt rondom het thema Relaties en seksualiteit lieten we in ongeveer anderhalf uur het uitgebreide palet aan erkende Gezonde School-activiteiten zien. Benieuwd welke themagerelateerde activiteiten goed aansluiten bij de wensen en behoeften van leerlingen, studenten en collega’s op jouw school? Kijk de interventiemarkt dan terug! Stuur ons hiervoor een mail.