Emma werkt bij de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) Amsterdam als Gezonde School-adviseur in het voortgezet onderwijs en trainer relaties & seksualiteit in het basis- en voortgezet onderwijs. Zij heeft een achtergrond in de psychologie en pedagogiek en ergerde zich aan de seksuele voorlichting die zij zelf op school kreeg. Dat wil zij anders voor de jongeren die nu naar school gaan. Met haar werk wil zij een bijdrage leveren aan het weerbaar maken van jongeren tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, en aan het stimuleren van gezonde seksuele relaties. In haar vrije tijd knapt zij zelf haar huis op in Rotterdam en maakt ze illustraties.