Wie brengt er niet veel tijd door met media? Filmpjes maken, foto’s delen, gamen, series kijken, appen: het kan allemaal leuk zijn, maar ook zorgen voor problemen bij leerlingen. Denk aan slechtere schoolprestaties door de afleiding van sociale media en games of door online gepest. Ook kan mediagebruik invloed hebben op de gezondheid, door slaaptekort, de angst iets te missen of doordat het ten koste gaat van beweging. Voor hun ontwikkeling loont het dus als leerlingen leren hoe ze media op een positieve en gezonde manier gebruiken. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid.

Wat levert werken aan mediawijsheid leerlingen op?

Inzicht in de invloed van media

Leerlingen krijgen inzicht in de invloed van media op hun gezondheid, leven en privacy, ontdekken hoe ze online op een positieve manier met anderen omgaan en leren hoe ze op veilige wijze online relaties aangaan.

Een gezonde leefstijl

Een groter mediabewustzijn kan leerlingen helpen bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. En leerlingen met een gezonde leefstijl presteren beter op school.

Een positief schoolklimaat

Door aandacht te geven aan mediawijsheid in de lessen en de schoolomgeving worden leerlingen zich bewust van hun mediagebruik en online gedrag. En dat is gunstig voor het welzijn van individuele leerlingen en voor een positief schoolklimaat.

Tip: hoe staat jouw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver jouw school al is met het thema Mediawijsheid.  Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. 

Wat kun je doen om leerlingen te helpen?

De ene leerling brengt meer tijd met beeldschermen door dan de ander. Zo werkt de ene school meer met computers dan de andere. Maar ook thuis zijn er verschillen. Waar de ene leerling vaak de tablet pakt voor sociale contacten of vermaak, gaat de andere leerling eerder naar buiten. Zowel voor leerlingen als hun ouders en verzorgers is het vaak zoeken: hoe kunnen ze op een positieve en gezonde manier met media omgaan? Daarom is het waardevol als leerlingen dit ook op school leren. Zo kun je helpen:

 • Geef lessen in mediawijsheid en zorg dat deze aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.
 • Organiseer activiteiten rondom mediawijsheid, zoals een projectweek. Doe bijvoorbeeld mee met de Week van de Mediawijsheid. Voor de jongste leerlingen zijn er de Media Ukkie Dagen.
 • Betrek ouders en verzorgers, bijvoorbeeld door hen informatie en tips te geven over gezond mediagebruik en mediaopvoeding.
 • Bied leerkrachten bij- en nascholing aan op het gebied van mediawijsheid, zodat zij leerlingen goed kunnen begeleiden.
 • Zorg voor een schoolomgeving waarin positief en gezond mediagebruik wordt gestimuleerd. 
 • Regel hulp voor leerlingen die online in de problemen komen of problemen hebben door hun mediagebruik. Denk hierbij aan problemen als online shaming, maar ook gameverslaving.
 • Neem een visie op mediawijsheid op in het schoolbeleid en betrek medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers bij het opstellen ervan.

In de praktijk: aan de slag met mediawijsheid

Op basisschool Rehoboth in Naaldwijk besteden leerkrachten het hele schooljaar aandacht aan mediawijsheid.  "Het leren omgaan met sociale media ís voor een groot deel ook sociale vaardigheid. Hoe reageer je op bepaalde berichten? Hoe interpreteer je een emoticon of een opmerking als je er geen gezichtsuitdrukking bij ziet staan?" Intern begeleider Irene vertelt hoe de school aan mediawijsheid werkt. Lees verder.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler lees je wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wil je hulp bij het uitvoeren van deze aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van jouw regionale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) voor advies en ondersteuning.

Ook handig

 • Mediawijzer.net voor informatie over en inspiratie voor mediawijsheid.
 • Kennisnet.nl voor informatie over mediawijsheid in het onderwijs, als onderdeel van digitale geletterdheid.
 • Toolbox Mediaopvoeding voor onderwijsprofessionals, inclusief informatie die aan ouders en verzorgers kan worden gegeven.
 • Mediawijsheid.nl voor tips over gezond online bezig zijn: onder andere over leerlingen en schermtijd, houding, bijziendheid en balans vinden. De site biedt ouders en verzorgers ook informatie over opvoeden met media.
 • Gameninfo.nl voor informatie over gamen, gezondheid en gameverslaving.
 • SLO.nl voor voorbeeldmaterialen mediawijsheid.