Heeft jouw school beleid voor gehoor? Zijn er duidelijke richtlijnen voor geluidsniveaus en het gebruik van oordoppen? Is er een medewerker die de uitvoering van het beleid coördineert? Effectief werken aan gehoor vraagt om aandacht voor beleid. Hoe pak je dat aan? 

Stel beleid rond gehoor op

Hoe denkt de school over het gehoor van leerlingen en medewerkers? En wat wil de school doen om gehoorschade te voorkomen? Bedenk dit samen met medewerkers, leerlingen en ouders en verzorgers en neem het op in een schoolbreed beleid. Hierin kun je ook richtlijnen opnemen voor het voorkomen van gehoorschade. Dan is voor iedereen duidelijk aan welke (geluids)eisen activiteiten moeten voldoen en waar er dus op moet worden gelet bij het regelen van muziek. Denk aan het vastleggen van:

  • het maximum geluidsniveau bij schoolfeesten en andere activiteiten. Voor leerlingen t/m 13 jaar is maximaal 91 decibel aan te raden. 
  • het beschikbaar stellen van oordoppen voor leerlingen en medewerkers, vooral tijdens feesten, evenementen en aan gymleraren. Deze oordoppen moeten een minimale demping van 15 dB hebben en komen het liefst met een muziekfilter.
  • wanneer er (extra) aandacht aan gehoor gegeven moet worden. Denk hierbij aan evenementen met veel of versterkt geluid, zoals de Koningsspelen, Sinterklaas, kerst, schoolfeesten, sportevenementen en musicaluitvoeringen.

Tip: bekijk het advies voor schoolfeesten

Het volledige advies over het maximale geluidsniveau en andere maatregelen bij schoolfeesten vind je op Veiligheid.nl.

Informeer leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers

Aandacht voor het gehoor is continu nodig. Het is daarom aan te raden om leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers in ieder geval jaarlijks te informeren over het beleid rond gehoor. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een ouderavond, via schoolgids, de website of een nieuwsbrief. Wijzigt het beleid in de tussentijd? Maak dit dan via nieuwsberichten of nieuwsbrieven bekend. Het is ook goed om iedereen aan het beleid te herinneren als er evenementen worden georganiseerd.

Borg taken en verantwoordelijkheden

Het werkt het beste om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het uitvoeren van het beleid. Stel bijvoorbeeld een medewerker aan als Gezonde School-coördinator. Dit kan bijvoorbeeld een intern begeleider of leerkracht zijn. De Gezonde School-coördinator kan taken en verantwoordelijkheden verdelen over de teamleden. Hierbij valt te denken aan:

  • Inzetten van Gezonde School-activiteiten over gehoor.
  • Zorgen voor een gehoorvriendelijke schoolomgeving.
  • Informeren van leerlingen, ouders en verzorgers en medewerkers over het gezond houden van het gehoor en over de onderwijsactiviteiten en het beleid dat de school daarvoor uitvoert.
  • Herinneren van leerkrachten aan het signaleren van risicovol gedrag en mogelijke gehoorproblemen.
  • Evalueren van het beleid.


Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met VeiligheidNL.