Zijn er leerlingen die in hun directe omgeving te maken hebben met problemen rond roken of alcohol? Is dit onderdeel van gesprek in het zorgteam van de school? Helpt de school leerlingen en hun ouders en verzorgers bij vragen of problemen rondom verslavende middelen? Effectief werken aan het voorkomen van roken en alcoholgebruik vraagt om goede signalering. Hoe pak je dat aan?

Doe periodiek onderzoek bij leerlingen

Ontstaan er problemen of zorgen rond roken of alcohol? Of zijn ze er misschien al? Daar kom je achter door er onderzoek naar te doen. En door dit onderzoek regelmatig te herhalen, bijvoorbeeld elk jaar of elke twee jaar. Hierbij kun je de onderzoeken van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) of JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) gebruiken. Zo krijg je inzicht in de gezondheid van je leerlingen en of er in hun directe omgeving problemen zijn met roken of alcohol.

Zorg dat signalen worden opgepakt

Problemen of zorgen rond roken en alcohol kunnen op verschillende manieren worden gesignaleerd. Hoe zorg je ervoor dat leerlingen die hulp nodig hebben, op tijd worden herkend? Welke hulp bied je en hoe regel je dit? Dit kun je doen:

  • Zorg voor heldere afspraken en werkwijzen rond het bieden van hulp. Wat gebeurt er als een zorg of probleem rond roken of alcohol wordt gesignaleerd? Wie pakt de zorg op? Hoe en wanneer wordt een leerling verwezen en naar wie? Denk hierbij aan de rol van het zorgteam.
  • Maak afspraken met een instelling voor verslavingszorg, de GGD, de JGZ, schoolmaatschappelijk werkers, sociale wijkteams of buurtteams, zodat leerlingen, ouders of verzorgers hulp en ondersteuning kunnen krijgen.
  • Leg de afspraken vast in een zorgprotocol en zorg ervoor dat alle schoolmedewerkers het protocol kennen. Laat een medewerker van de GGD of een instelling voor verslavingszorg helpen bij het opstellen van het protocol.

Informeer leerlingen, ouders en verzorgers

Voor leerlingen, ouders en verzorgers is het handig om te weten bij wie ze terechtkunnen voor vragen of hulp rond roken en alcohol. Zorgen dat ze dit weten, verkleint de kans dat problemen blijven bestaan of erger worden. Informeer leerlingen, ouders en verzorgers bijvoorbeeld via de website, een nieuwsbrief, de schoolgids, ouderavonden of gesprekken.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut.