Wordt er gerookt op het schoolplein of in de buurt van school? Roken of drinken leerkrachten weleens in het zicht van leerlingen? Effectief werken aan het voorkomen van roken en alcoholgebruik vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pak je dat aan?

Maak van school een gezonde omgeving

Leerlingen die anderen zien roken, gaan zelf eerder roken. Daarnaast is meeroken erg schadelijk voor ze. Richt de school daarom zo in dat leerlingen niet in aanraking komen met rook. Dit is sinds augustus 2020 wettelijk verplicht.

Ook om alcoholgebruik te ontmoedigen kun je stappen ondernemen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er tijdens alle schoolactiviteiten geen alcohol wordt geschonken en gedronken – dus ook niet bij activiteiten buiten het schoolterrein, zoals bij schoolreizen of tijdens de kerstborrel.

Informeer ouders en verzorgers

Ouders en verzorgers spelen een belangrijke rol in het voorkomen van roken of drinken van alcohol door hun kind. Informeer ze daarom over wat de school doet rond roken en alcohol. Denk aan communiceren van de regels via de schoolgids, zoals over een rookvrij schoolterrein. Of organiseer een ouderavond om het veranderende kinderbrein te bespreken. Hierbij kun je de uitdagingen in de opvoeding bespreken en ouders en verzorgers leren hoe ze met hun kind in gesprek gaan over roken en alcohol.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut.