Laat de school zien dat het er veilig is en dat er ruimte is voor seksuele diversiteit? Hebben ouders, verzorgers en medewerkers een actieve rol bij de organisatie van activiteiten rond relaties en seksualiteit? Geven de medewerkers het goede voorbeeld? Effectief werken aan relaties en seksualiteit vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pak je dat aan?

Maak van school een veilige omgeving

Wil je voorkomen dat leerlingen belanden in onveilige situaties en te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Let dan op de fysieke ruimte van je school. Zijn daar verbeteringen in aan te brengen? Zorg er bijvoorbeeld voor dat donkere plekken worden verlicht en dat er zicht is op werkplekken buiten het klaslokaal. Ook kun je denken aan toezicht op het schoolplein en internetfilters.

Je kunt ook laten zien dat de school een veilig klimaat heeft of hieraan werkt. Kijk bijvoorbeeld bij Gendi voor meer informatie over hoe je een positieve sfeer rond seksuele diversiteit op school creëert.

Betrek ouders, verzorgers en medewerkers

Ouders en verzorgers willen dat hun leerlingen in een veilige omgeving les krijgen. En medewerkers willen in een veilige omgeving werken. Laat ze daarom meedenken over de schoolomgeving. Waar kunnen verbeteringen in worden aangebracht? Op welke plekken voelen leerlingen zich minder veilig? En stimuleer medewerkers om het goede voorbeeld te geven. Denk bijvoorbeeld aan hoe leerkrachten omgaan met hun collega’s – daar leren de leerlingen ook van.

Werk samen met partners

Wil je de aandacht voor gezonde relaties en seksualiteit in de schoolomgeving versterken? Zoek dan de samenwerking op met partners zoals de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst), Rutgers, Veilig Thuis of COC. Zo kun je op school bijvoorbeeld een gastles, training of workshop laten geven door een van deze andere organisaties.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Rutgers.