Nodigt het schoolplein uit tot bewegen? Hebben leerlingen, buurtsportcoaches en medewerkers een actieve rol bij de organisatie van activiteiten rond bewegen en sport? Werk je samen met sportaanbieders uit de buurt? Effectief werken aan bewegen en sport vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pak je dat aan?

Maak van school een sportieve omgeving

Dagen de school en de directe schoolomgeving uit tot bewegen? Dan zullen leerlingen dat eerder gaan doen. Denk aan een schoolplein dat aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen en veel keuzemogelijkheden heeft, bijvoorbeeld met speeltoestellen, doelen, speciale belijningen en groene speelplekken. Ook in het schoolgebouw is meer uitdaging mogelijk, bijvoorbeeld door een hinkelblok in het gangpad te maken of door deskbikes in de klas te zetten. Daarnaast kun je tijdens pauzes een sportactiviteit aanbieden. En wat dacht je van voldoende fietsenrekken en veilige fiets- en wandelpaden rond de school? Als die op orde zijn, wordt het aantrekkelijker om naar school te fietsen of lopen.

Betrek leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers

Bewegen en sport krijgen meer aandacht als iedereen zich erbij betrokken voelt. Zorg daarom dat leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers ook een rol kunnen spelen. Spoor ouders en verzorgers bijvoorbeeld aan om de auto thuis te laten. Leerlingen kunnen meedenken over de inrichting van het schoolplein en helpen bij het beheren van sport- en spelmateriaal. Ook kunnen leerlingen ingezet worden als juniorcoach op het schoolplein, waarbij zij activiteiten begeleiden. Ook kunnen medewerkers het goede voorbeeld geven. Komen ze lopend of op de fiets naar school? Staan ze vaak op om door de klas te lopen? Bewegen ze tijdens pauzes? Denk ook aan sport- en beweegactiviteiten voor medewerkers. Maak er bijvoorbeeld een wekelijks moment van.

Werk samen

Zorg voor een naschools sportaanbod. Hiermee kunnen leerlingen ook buiten de lessen kennismaken met verschillende sporten in de buurt. Zo ontdekken ze waar hun interesse ligt en wat bij ze past. Probeer leerlingen ten minste één keer per maand de mogelijkheid te bieden op iets extra’s. Werk hiervoor samen met een sportvereniging die een cursus verzorgt of trainingen geeft ter voorbereiding op een toernooi. Of denk aan samenwerking met een lokale sportorganisatie en de gemeente. De buurtsportcoach of combinatiefunctionaris kan hierbij helpen. Je kunt ook sportservicebureaus, stagiairs mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)/ALO of commerciële sportaanbieders inschakelen.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de KVLO en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.