Heeft jouw school beleid voor hygiëne? Worden leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers hierbij betrokken? Is er een medewerker die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het beleid? Effectief werken aan hygiëne vraagt om aandacht voor beleid. Hoe pak je dat aan?

Stel beleid rond hygiëne op

Welke visie heeft de school op hygiëne? En wat doet de school hieraan? Neem dit op in een schoolbreed beleid en zorg dat hier blijvend aandacht voor is. In een goed hygiënebeleid staat welke afspraken er gelden bij een zieke leerling of zieke medewerker. Ook de afspraken over persoonlijke hygiëne en algemene voorzorgsmaatregelen staan in het beleid. Geef verder aan hoe medewerkers geschoold kunnen worden. En hoe en wanneer de school en de klas wordt schoongemaakt. Zet ook de afspraken over ventilatie in het beleid, net als de afspraken over luizencontrole en handenwassen.

Tip: gebruik de hygiënerichtlijn voor basisscholen

Bij het opstellen van een goed hygiënebeleid kunt u gebruikmaken van de hygiënerichtlijn voor basisscholen

Informeer leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers

Hoe zorg je ervoor dat het beleid rond hygiëne slaagt? Het is aan te raden om leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers bij het opstellen te betrekken. Leg uit waarom het beleid nodig is en zorg dat iedereen kan meedenken, bijvoorbeeld over het schoon en fris houden van de school. Neem de regels en afspraken die jullie samen hebben opgesteld ook op in het beleid. Zo werkt iedereen mee aan het beleid en voelen meer mensen zich verantwoordelijk voor het slagen ervan.

Naast het betrekken van leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers is het handig om ze jaarlijks te informeren over het beleid rond hygiëne. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een informatieavond, via de website of in een nieuwsbrief.

Borg taken en verantwoordelijkheden

Omdat je elk jaar nieuwe leerlingen verwelkomt, blijft aandacht voor hygiëne nodig. Daarom is het handig om één medewerker verantwoordelijk te maken voor het uitvoeren van het beleid. Stel bijvoorbeeld een medewerker aan als Gezonde School-coördinator. Dat kan bijvoorbeeld de intern begeleider of een leerkracht zijn. De Gezonde School-coördinator kan bij het verdelen van taken en verantwoordelijkheden denken aan:

  • Voorlichten over hygiëne en inzetten van passende onderwijsactiviteiten. 
  • Organiseren van trainingen voor leerkrachten en andere medewerkers.
  • Informeren en betrekken van medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers.
  • Verbeteren van de hygiëne in de schoolomgeving.
  • Signaleren van problemen rondom hygiëne, zowel in de schoolomgeving als bij leerlingen.
  • Zorgen dat het beleid rondom hygiëne wordt uitgevoerd en geëvalueerd.

Evalueer

Is er al een beleid rondom hygiëne dat wordt uitgevoerd? Is het nodig het beleid aan te passen? Daar kom je achter door ongeveer elke twee jaar te evalueren hoe het gaat. Je kunt dan meteen kijken of het beleid nog aansluit bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Is dat niet het geval? Dan is het misschien nodig om nieuwe regels toe te voegen of het beleid uit te breiden.

 

 

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid.