Leerlingen worden zich steeds bewuster van hun eigen lichaam en ontwikkelen hun seksuele identiteit. Hoe komen leerlingen erachter wat veilig en prettig is, voor zichzelf en de ander? En welke rol spelen ouders en verzorgers hierbij? Effectief werken aan relaties en seksualiteit vraagt om educatie. Hoe pak je dat aan?

Zet Gezonde School-activiteiten in

Maak in het lesprogramma gebruik van erkende Gezonde School-activiteiten om te werken aan de relationele en seksuele ontwikkeling van uw leerlingen. Zo kun je leerlingen op een veilige manier laten ontdekken wat ze belangrijk vinden in hun contact met anderen. En wordt het steeds makkelijker voor ze om te praten over relaties en seksualiteit, en hun wensen en grenzen daarin aan te geven en die van anderen te respecteren. Kies bijvoorbeeld een van deze Gezonde School-activiteiten:

Kriebels in je buik

Leerkrachten van groep 1 t/m groep 8 krijgen op eigentijdse wijze een goede basis voor het geven van relationele en seksuele vorming. Het bevat lessen over weerbaarheid, relaties en seksualiteit die passen bij de leeftijd en seksuele ontwikkeling van de kinderen.

Lees meer over Kriebels in je buik

VeiligWijs

Kinderen leren om zorg te dragen voor zichzelf en de ander en om respect te hebben voor verschillende gezinsvormen en levensovertuigingen. Leerkrachten zijn zich bewust van hun eigen waarden en expertise op het gebied van relaties en seksualiteit.

Lees meer over VeiligWijs

Girls' Choice

Interactief spel om meisjes op een adequate en speelse manier bewust te maken van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten. Het belangrijkste doel is het voorkomen van onbedoelde en ongewenste zwangerschappen.

Lees meer over Girls' Choice

Boys R Us

Interactief bordspel wat seksualiteit, intimiteit en relaties bespreekbaar maakt met jongens. Het spel besteedt veel aandacht aan de eigen inschatting en verantwoordelijkheid van jongens. Het spel draait om vier thema’s: omgeving, meisjes, vrienden en ik.

Lees meer over Boys R Us

Alle Gezonde School-activiteiten

Zoek je een andere activiteit of wil je weten wat voor activiteiten er nog meer zijn?

Bekijk alle Gezonde School-activiteiten

Geef structureel aandacht aan relaties en seksualiteit

Leerlingen zijn voortdurend in ontwikkeling. Het is dus zinvol om onderwijsactiviteiten over het thema Relaties en seksualiteit jaarlijks in elke groep aan bod te laten komen. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Werk met een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8 en besteed minimaal vijf lessen aan relaties en seksualiteit.
  • Besteed in de lessen aandacht aan onderwerpen als lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld, voortplanting en gezinsvorming, sociale en emotionele ontwikkeling en seksuele weerbaarheid.
  • Neem lessen over relaties en seksualiteit op in het curriculum.
  • Neem onderwijsactiviteiten over relaties en seksualiteit op in het schoolbeleid en geef er uitleg bij. Waarom worden ze uitgevoerd, wie is ervoor verantwoordelijk en in welke leerjaren vinden ze plaats?

Maak gebruik van deskundigheidsbevordering

Kunnen de leerkrachten op jouw school een veilige sfeer creëren? Weten ze hoe ze het beste kunnen reageren op vragen van hun leerlingen? Lesgeven over relaties en seksualiteit kan uitdagend zijn en er komen verschillende competenties van leerkrachten bij kijken. Bied leerkrachten daarom de mogelijkheid tot bij- of nascholing. Neem contact op met een Gezonde School-adviseur voor het aanbod. Of kijk voor meer informatie op Seksuelevorming.nl.

Informeer ouders en verzorgers

Leerlingen die opeens thuiskomen met allerlei vragen over seksualiteit, kunnen ouders en verzorgers weleens verrassen. Het is daarom heel belangrijk om ouders en verzorgers goed te informeren over de inhoud van het lesprogramma. Dit voorkomt eventuele weerstand en zorgt ervoor dat ouders en verzorgers beter voorbereid zijn op vragen van hun kind. Bovendien spelen ze een belangrijke rol in de relationele en seksuele vorming van hun kind en vinden ze het fijn om op de hoogte te zijn van wat hun kind leert en daar zelf ook hun eigen visie op te geven.

Informeren kan bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, folder of ouderavond. Daarbij kun je gebruikmaken van het Draaiboek Kriebels op school. Bekijk voor meer informatie:

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Rutgers.