Bomen zuiveren de lucht. De bodem zuivert het water. Milieu en natuur dragen bij aan een gezonde leefomgeving. Wat weten jouw leerlingen daarover? En hoe kunnen ze zelf bijdragen aan een gezond milieu? Effectief werken aan het thema Milieu en natuur vraagt om educatie. Want natuur is niet uit een boek te leren, maar moeten leerlingen zelf beleven. Hoe pak je dat aan?

Zet Gezonde School-activiteiten in

Maak in het lesprogramma gebruik van erkende Gezonde School-activiteiten. Zo kunnen leerlingen ontdekken hoe de natuur op hun bord terechtkomt en welke rol duurzaamheid daarbij speelt. Kies bijvoorbeeld een van deze activiteiten:

Ons Groene Schoolplein

Met Ons Groene Schoolplein kunnen leerlingen van groep 1 tot en met 8 het groen op het schoolplein beheren en ontdekken. Ze plukken bijvoorbeeld planten om thee van te zetten, maken insectenhotels of bekijken dieren in de vijver met een zelfgemaakte onderwaterkijker.

Lees meer over Ons Groene Schoolplein

GrowWizzKid

Met GrowWizzKid leren leerlingen wat gezonde voeding is, waar het vandaan komt en wat ze ermee kunnen. Dit doen ze door zelf de handen uit de mouwen te steken, door bijvoorbeeld groente te kweken.

Lees meer over GrowWizzKid

Smaaklessen

Een gratis programma met vijf lessen rond gezond en lekker eten. Door te proeven, voelen, ruiken en kijken verkennen leerlingen hun eten. Zo leren ze vaardigheden die nodig zijn om een gezond en duurzaam eetpatroon te ontwikkelen.

Lees meer over Smaaklessen

Alle Gezonde School-activiteiten

Zoek je een andere activiteit of wil je weten wat voor activiteiten er nog meer zijn?

Bekijk alle Gezonde School-activiteiten

Wil je lesgeven over fijnstof en buitenluchtkwaliteit, dan kun je leerlingen fijnstof laten onderzoeken met de fijnstofvanger van het RIVM. Het lesmateriaal van GLOBE Nederland voor de groepen 6, 7 en 8 gaat ook over luchtvervuiling.

Wil je aandacht besteden aan andere onderwerpen binnen het thema Milieu en natuur? Vraag aan de Gezonde School-adviseur om ondersteuning van een lokale specialist voor activiteiten en lespakketten. Denk aan de Jong Leren Eten makelaars, de NME-centra of de milieuspecialisten van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst).

Geef structureel aandacht aan milieu en natuur

Leerlingen zijn voortdurend in ontwikkeling. Het is dus zinvol om onderwijsactiviteiten over Milieu en natuur structureel aan bod te laten komen – en het liefst verdeeld over het jaar in plaats van tijdens één projectweek. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Werk met een doorlopende leerlijn van onderbouw tot en met bovenbouw.
  • Organiseer activiteiten en projecten. Doe bijvoorbeeld mee met de Nationale Buitenlesdag, de Nationale Boomfeestdag of De Grote Plantenjacht.
  • Besteed elk leerjaar aandacht aan onderwerpen als een gezond binnen- en buitenmilieu en de invloed van de natuur op een gezonde leefomgeving.
  • Neem onderwijsactiviteiten over milieu en natuur op in het curriculum en het schoolbeleid. Geef er uitleg bij. Waarom worden ze uitgevoerd, wie is ervoor verantwoordelijk en in welke leerjaren vinden ze plaats?

Maak gebruik van deskundigheidsbevordering

Hoe kunnen leerkrachten en andere medewerkers leerlingen bewuster maken van milieu en natuur? Dat begint met kennis van het thema. Bied medewerkers daarom de mogelijkheid tot bij- of nascholing. Neem contact op met een Gezonde School-adviseur voor het regionale aanbod. Of gebruik deze tips:

  • Maak gebruik van het cursusaanbod van Ruimte-OK.
  • Bekijk wat lokale gidsen of schoolwerkgroepen kunnen doen voor de school op IVN.nl. Of volg een training voor leerkrachten.
  • Volg een webinar of training of doe mee met een inspiratiedag of café van Eco-Schools.
  • Organiseer een studiedag over buiten- en binnenmilieu en natuur. Of een excursie of workshop groene schoolpleinen van Springzaad.
  • Bezoek het NWT-conferentie voor workshops en lezingen over natuur, wetenschap en techniek.
  • Regel begeleiding door een moestuincoach.

Informeer en betrek ouders en verzorgers

Ouders en verzorgers hebben veel invloed op hun kind, ook als het gaat om bewustzijn van milieu en natuur. Informeer ze daarom over het lesprogramma. En betrek ze bij activiteiten. Denk aan het aanpassen van het schoolplein of de aanleg en onderhoud van een moestuin. Lees meer over het betrekken van ouders en verzorgers.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), SME, GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) IJsselland, IVN en Ruimte-OK.