Het is van cruciaal belang dat kinderen van jongs af aan met plezier, veel en gevarieerd bewegen. Dat stimuleert hun motorische vaardigheden. Hierbij zijn de lessen bewegingsonderwijs niet alleen verplicht, maar als fundament onmisbaar. Leerlingen maken kennis met een breed aanbod van activiteiten waarin bewegen centraal staat. Zo leren ze, binnen hun eigen mogelijkheden, beter bewegen en met elkaar om te gaan. En plezier in bewegen en goed ontwikkelde motorische vaardigheden zijn doorslaggevend bij deelname aan sport- en spelactiviteiten in de kinderjaren en op latere leeftijd. Ook de mate waarin kinderen bewegen draagt bij aan een actieve en gezonde leefstijl. Wat kun je nog meer doen aan educatie rond bewegen en sport?

Geef structureel aandacht aan bewegen en sport

Bewegen en sporten kan op vele manieren. De basis ligt bij de lessen bewegingsonderwijs. Maar gedurende de schooldag zijn er nog heel veel andere manieren om leerlingen te laten bewegen. En ook na schooltijd liggen er kansen. Geef onderwijsactiviteiten rond bewegen en sport daarom elk leerjaar speciale aandacht. Dat kan bijvoorbeeld zo:

  • Zorg voor voldoende lessen bewegingsonderwijs op het rooster van alle leerlingen, verzorgd door een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht.
  • Werk met een doorlopende leerlijn. Dat kan met een methode en/of een vakwerkplan voor het bewegingsonderwijs.
  • Neem onderwijsactiviteiten rond bewegen en sport op in het schoolbeleid en geef er uitleg bij. Waarom worden ze uitgevoerd, wie is ervoor verantwoordelijk en in welke leerjaren vinden ze plaats?
  • Kijk eens kritisch naar de inrichting en het gebruik van het schoolplein. Het schoolplein kan worden ingezet voor beweging, spel, ontspanning, maar ook voor buitenlessen en beweegtussendoortjes. Kijk tijdens pauzes ook eens of alle kinderen aan bod komen en zich veilig voelen. Of doe de BVO-schoolpleinscan.
  • Organiseer jaarlijks een sportdag voor alle leerlingen. Tip: Dit hoeft niet voor alle klassen op hetzelfde moment plaats te vinden.
  • Doe ook mee aan andere sportieve activiteiten of themaweken. Denk aan toernooien tegen andere scholen, sponsorlopen, de avondvierdaagse of de Nationale Sportweek.
  • Bepaal of en in welke groepen zwemles wordt opgenomen in het programma en maak gebruik van schoolzwemmen of andere programma’s.

Dynamische schooldag

Steeds meer basisscholen willen hun leerlingen helpen bij een actieve leefstijl, door middel van meer bewegen op school. Deze scholen werken aan een dynamische schooldag waarbij zittend leren en bewegen regelmatig afgewisseld worden. Op die manier hebben kinderen naast cognitieve inspanning ook voldoende beweging, ontspanning en sociale momenten. Groepsleerkrachten passen bijvoorbeeld bij leswisselingen energizers toe en maken gebruik van bewegend leren of coöperatieve werkvormen. Ook wordt er nagedacht over de inrichting en het effectieve gebruik van het schoolplein en het schoolgebouw.

Door meer bewegen toe te voegen aan de schooldag functioneert het brein van de kinderen beter, voelen zij zich fitter en hebben zij meer plezier op school. Meer bewegen op en om school helpt kinderen om de beweegrichtlijnen te halen en is daarmee goed voor de gezondheid van kinderen. Lees meer over het implementeren van een (meer) dynamische schooldag.

Zet Gezonde School-activiteiten in

Naast de lessen bewegingsonderwijs volgens een erkende methode of een vakwerkplan, kan de school gebruikmaken van erkende Gezonde School-activiteiten. Afhankelijk van waar je aan wilt werken, kies je voor een passende activiteit. Zo kun je leerlingen op school laten kennismaken met een sport via een sportvereniging in de buurt. Of kun je ze op vaste momenten laten ervaren hoe leuk het is om samen te bewegen. Kies bijvoorbeeld een van deze activiteiten:

The Daily Mile

Door mee te doen met The Daily Mile gaan leerlingen per dag minimaal een kwartier lopen of hardlopen – in de buitenlucht, tussendoor of tijdens een les. Zo worden ze actiever en fitter.

Lees meer over The Daily Mile

Beweeg Wijs

Met Beweeg Wijs bevorder je de lichamelijke activiteit van kinderen, zodat de kans toeneemt dat ze de beweegnorm halen. De omgeving richt je inspirerend in met kleurenzones.

Lees meer over Beweeg Wijs

Fit en vaardig op school

Fit en vaardig op school richt zich op het automatiseren van spelling- en rekenvaardigheden en op het verhogen van de hoeveelheid fysieke activiteit van leerlingen.

Lees meer over Fit en vaardig op school

Alle Gezonde School-activiteiten

Zoek een andere activiteit of wil je weten wat voor activiteiten er nog meer zijn?

Bekijk alle Gezonde School-activiteiten

Betrek en informeer ouders en verzorgers

Ouders en verzorgers hebben veel invloed op het beweeggedrag van hun kind. Zo zullen leerlingen uit een sportief gezin zich eerder aansluiten bij een sportvereniging dan leerlingen uit een minder sportief huishouden. Daarom is het nuttig om ook de ouders en verzorgers te betrekken bij het stimuleren van bewegen en sport. Houd ouders en verzorgers bijvoorbeeld op de hoogte van sportactiviteiten en betrek ze erbij. Zo kunnen ze een team begeleiden op weg naar een toernooi, prijzen regelen voor de sportdag of simpelweg hun kind aanmoedigen bij een activiteit.

Maak gebruik van deskundigheidsbevordering

Hebben de leerkrachten op jouw school er vertrouwen in dat ze goed uit de voeten kunnen met bewegen en sport? De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de (vak-)leerkrachten. Bied leerkrachten daarom de mogelijkheid tot bij- of nascholing. Dit kan bijvoorbeeld met het scholingsaanbod van de KVLO. Ook kan gedacht worden aan scholing voor bijvoorbeeld het aanbieden van bewegend leren of het begeleiden van buiten spelen.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de KVLO Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: https://www.kvlo.nl/ (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: https://www.kvlo.nl/) en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.