Eind juni 2015 is sbo de Boei als fusieschool doorgegaan onder de naam Dynamica XL. Dynamica XL bestaat uit drie scholen, Dynamica XL Sportstraat (voorheen sbo de Boei), Dynamica XL Tjotterlaan (voorheen sbo het Dok) en Dynamica XL Molenwerf (voorheen Dynamica). Hoe gaat het nu na de opstartfase?  We vragen het Arléne Crok, coördinator Gezonde School van Dynamica XL Sportstraat. Lees hieronder het interview.

Waar zijn jullie nu mee bezig?

  1. Het voldoen aan de criteria voor het verkrijgen van de provinciale certificering voor ‘Gezonde School’
  2. Het vaststellen van beleid binnen Dynamica XL m.b.t. Gezonde School
  3. Het kiezen van concrete afspraken en activiteiten
  4. Het ontwerpen van activiteiten voor het aansluiten van ‘gezond gedrag’ tussen school en ouders

Zijn jullie al bij een andere Gezonde School gaan kijken? Zo ja, wat zijn de ervaringen?

Ik ben zelf bij een andere school geweest. Zij hebben twee certificaten: sport en bewegen en voeding. De naschoolse sportactiviteiten hebben zij zeer goed geregeld en in de hele school stonden watertappunten. Zeker een idee om volgend jaar over na te denken: “water drinken op school.” De GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) heeft hier ook een programma voor.

Hoe gaat het met het draagvlak bij de ouders? Welke activiteiten hebben jullie hiervoor ondernomen?

Tijdens de intake van de kinderen worden de ouders op de hoogte gebracht van de betekenis van Gezonde School.De meeste ouders zijn gelijk erg betrokken.

Inmiddels hebben wij drie dagen ‘Gruiten’. Op de maandag, woensdag en vrijdag geven alle ouders fruit mee als tussendoortje.Tijdens de koningsspelen zijn een groot aantal enthousiaste ouders ingezet bij de begeleiding van groepjes kinderen en de spellen. Ook de opkomst van ouders was groot bij het voetbal-, korfbal- en atletiektoernooi van de bovenbouw. Bij de afsluiting van judo waren ook veel ouders aanwezig.

Welk thema of welke thema’s hebben jullie gekozen? En waarom?

Wij hebben het thema sport en bewegen gekozen, omdat de school zich wil profileren als actieve en dynamische school. Binnen het speciaal basisonderwijs is het niveau van de kinderen zeer divers. Het is de kunst om alle kinderen met respect op hun niveau te laten bewegen. Hierdoor hebben zij allen plezier en worden de kinderen enthousiast en uitgedaagd om op een sport te gaan. Het aanbod moet dusdanig zijn dat er veel verschillende motorische vaardigheden aangeboden worden.

Wij willen het schoolplein nog beter gaan benutten. Komend schooljaar wordt er vanuit het Sportbedrijf Zaanstad 1 keer per week ‘begeleid spelen’ aangeboden. Iedere week komt er een ander spel aan bod. Ook vanuit de gymlessen worden spellen geïntroduceerd, die op het schoolplein gespeeld kunnen worden. Hierbij moeten de regels duidelijk zijn. De groepsleerkrachten krijgen een workshop spelen op het schoolplein. Zij zijn dan ook bekend met de regels van het spel.

Hoe bevalt het werken met een werkgroep tot nu toe? Wat gaat goed en wat minder goed?

Het werken met een werkgroep is belangrijk om draagvlak te creëren en behouden. Samen kan je echt gaan voor de Gezonde School-aanpak. Daarbij moet het doel wel haalbaar zijn.

Welke knelpunten of tegenslagen hebben jullie tot nu toe ondervonden?

Zoals hierboven vermeld zijn wij eind juni 2015 als fusieschool doorgegaan onder de naam Dynamica XL. Bij twee scholen was draagvlak om een certificaat te behalen, maar helaas nog onvoldoende draagkracht. Het hele team vindt gezondheid, bewegen en gezond eten belangrijk, maar als school moet je het ook echt met zijn allen uitstralen.

We hadden één leerkracht die de kar trok voor twee scholen. Dat is niet haalbaar, want de school wil de totale identiteit van Gezonde School  aannemen. Het vraagt iets van allemaal, een stukje mentaliteitsverandering en het naleven van een gezonde leefstijl. Als leerkracht heb je ten slotte een voorbeeldfunctie.

Kortom, er moet eerst meer draagkracht gecreëerd worden binnen het team en bij de ouders. Vanuit daar kunnen we aan de slag. Komend schooljaar wordt hier nogmaals op ingezet.

Wat gaat tot nu toe gemakkelijk of voorspoedig?

De samenwerking met de GGD.

Wat zou je willen delen of meegeven aan andere scholen op dit moment?

Belangrijk is dat er draagvlak – en kracht is binnen de gehele school voor de Gezonde School-aanpak. Tevens zou ik voor een certificaat gaan, waarbij bepaalde punten al gerealiseerd zijn door de school. Wij zijn voor sport en bewegen gegaan en hadden al een vakwerkplan bewegingsonderwijs. Ook sportdagen en toernooien stonden al in de planning. Wij zijn wel meer beleid gaan maken t.a.v. Gezonde School. Door bijvoorbeeld vermelding in de schoolgids. Elk schooljaar kan de school zich hierin verbeteren. Dus komend schooljaar komt de Gezonde School - sport en bewegen nog gedetailleerder in de schoolgids. Het is een proces waar je aan moet blijven werken.