Ouders en verzorgers

Wil je dat jouw leerlingen zich gezond ontwikkelen, dan is een goede samenwerking tussen de school en het gezin belangrijk. Door ouders en verzorgers te betrekken kun je de aandacht voor een gezonde leefstijl versterken. Lees hieronder meer over het belang van ouderbetrokkenheid en hoe je dit bereikt:

 

Waarom ouders en verzorgers betrekken?

Hierom vorm je als school een ‘dynamische driehoek’ met ouders en verzorgers:

 • Ouders en verzorgers spelen een centrale rol in de ontwikkeling van hun kind.
 • Om een gezondere leefstijl aan te leren is gedragsverandering nodig. Hier hebben ouders en verzorgers veel invloed op.
 • Ouderbetrokkenheid draagt positief bij aan de leerprestaties van leerlingen. Leerlingen raken er gemotiveerder door en het vergroot hun welbevinden, zelfbeeld en zelfwaardering.
 • Hoe meer ouderbetrokkenheid er is, hoe meer draagvlak er is voor werken aan een gezonde leefstijl.

 

In gesprek over het belang van gezonde leefstijl

Werken aan gezonde leefstijl op school: waar de ene ouder of verzorger het toejuicht, roept het bij de andere juist weerstand op. Of het nu gaat om het stimuleren van gezonde traktaties, aandacht voor seksuele vorming of het mobieltjesbeleid. Toon hier begrip voor, kom erachter waar hun zorg ligt en stem goed af met ouders en verzorgers.

Tips voor het contact met ouders en verzorgers

 • Stel je positief op: met een positieve houding bereik je meer bij ouders en verzorgers. Probeer dus niet te snel te oordelen en respecteer dat niet elke ouder en verzorger even actief en betrokken is. Houd ook rekening met de thuissituatie. Die is voor iedereen anders.
 • Besteed extra aandacht waar nodig: verdiep je in de achtergrond van de leerling voordat je contact maakt met ouders en verzorgers. Heb ook oog voor ouders en verzorgers met een migratieachtergrond of laaggeletterdheid.
 • Creëer een veilig klimaat: een veilig klimaat helpt in het contact met ouders en verzorgers. Zit tijdens een ouderavond bijvoorbeeld niet achter je bureau, maar zorg dat je een gelijkwaardige setting creëert.
 • Werk aan een goede vertrouwensrelatie met ouders en verzorgers:
  • Zorg voor regelmatig contact: plan vooraf momenten en activiteiten om elkaar te ontmoeten en te spreken. Dan is het gemakkelijker om in gesprek te gaan of contact te zoeken bij nieuwe vragen of onduidelijkheden rondom het werken aan gezonde leefstijl.
  • Benut informele momenten: informele contactmomenten bieden veel kansen om contact te zoeken met ouders en verzorgers, zoals bij het halen en brengen.

Leg ook contact met ouders op een informele manier. Dan spreek je ze niet alleen als er iets aan de hand is.

- Ine Lammerschop, ib’er en lid MT, basisschool Sint Oda

In de praktijk: investeren in vertrouwen

Kind-ouderactiviteiten, hulp vragen voor sportdagen en informeel contact helpen om een vertrouwensband op te bouwen. Daarmee voorkom je weerstand. Voor Ine, ib’er en MT-lid van basisschool Sint Oda, is het dan ook logisch dat je door ouders te betrekken meer impact hebt op de leefstijl van leerlingen. Lees meer in Hoe krijg je ouders aan je zijde?

Wat kan de school doen voor meer ouderbetrokkenheid?

Er zijn verschillende dingen die jij en je collega's kunnen doen om ouders en verzorgers te betrekken bij het werken aan gezonde leefstijl voor hun kinderen? Ouderbetrokkenheid vergroten begint bij de houding die je aanneemt en keuzes die je hierin maakt als school. Een aantal tips:

 • Houd elkaar op de hoogte: communiceer proactief en wees daarbij transparant en open. Bezig met nieuw voedingsbeleid? Zorg ervoor dat je ouders en verzorgers daar al van op de hoogte brengt bij het maken van de plannen en geef ze de mogelijkheid om hierop te reageren.
 • Benut enthousiaste ouders en verzorgers: enthousiasme kan aanstekelijk werken. Benut de kennis en het enthousiasme van ouders en verzorgers om anderen te inspireren en enthousiasmeren. Betrek de ouderraad, bijvoorbeeld.
 • Geef het goede voorbeeld: als professional is het belangrijk om het goede voorbeeld te geven aan leerlingen, ook rondom gezonde leefstijl. Stimuleer ouders en verzorgers om dit ook te doen door concrete voorbeelden en handvatten te geven. Begin hiermee door bewustwording te creëren, bijvoorbeeld tijdens ouderavonden. Laat zien hoe jullie hier als professionals mee omgaan, zodat ouders en verzorgers hier vervolgens zelf actief mee aan de slag kunnen gaan.
 • Informeer ouders en verzorgers op tijd: ook zij hebben volle agenda's. Het is dus fijn als ze een herinnering krijgen dat iets eraan komt. En leg uit regelmatig uit wat hun kind heeft aan een gezonde leefstijl. Dat kan via nieuwsbrieven, ouderavonden en brochures.
 • Betrek ouders en verzorgers vaker: probeer ouders en verzorgers zo veel mogelijk actief te betrekken, bijvoorbeeld door ze uit te nodigen voor een sportdag, toneelvoorstelling of les.

In de praktijk: leerlingen en ouders werken samen

Decoratieve foto van leerlingen van basisschool De Verwondering in Almere. De leerlingen zijn buiten aan het rennen en springen.

Nog meer ideeën opdoen voor ouderbetrokkenheid? De Verwondering in Almere betrekt ouders op allerlei manieren bij werken aan een gezonde leefstijl. Denk aan activiteiten die leerlingen samen met ouders doen, het inzetten van groepsouders op bepaalde thema’s en ambitiegesprekken met ouders én leerlingen. Lees meer in Hoe stimuleer je een gezonde leefstijl thuis?

Betrek én benut enthousiaste ouders en verzorgers stap voor stap

In elke stap van het stappenplan voor primair onderwijs kun je inbreng van ouders en verzorgers benutten. Schakel bijvoorbeeld de ouderraad of klassenouders in tijdens het in kaart brengen van de beginsituatie, het bedenken en uitvoeren van activiteiten of bij het verdiepen of verbreden van thema’s. Zo inspireer en enthousiasmeer je andere ouders en verzorgers, vergroot je de ouderbetrokkenheid en werk je tegelijkertijd aan de verbinding tussen thuis en school bij het werken aan gezonde leefstijl.

Naar het stappenplan