Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over werken aan het thema Roken en alcohol.

Uit recente onderzoeken naar interventies over roken en alcohol in het basisonderwijs blijkt dat voorlichting aan leerlingen in groep 8 geen effecten heeft. De meeste leerlingen in het basisonderwijs hebben nog geen alcohol gedronken of roken nog niet en de houding ten opzichte van alcohol en roken is overwegend negatief. Het geven van voorlichting en het toepassen van andere veelgebruikte preventiestrategieën, zoals het weerbaar maken tegen groepsdruk, kan zelfs een averechts effect hebben op leerlingen met een verhoogd risico.

Uit internationaal onderzoek weten we dat ouders veel invloed kunnen hebben op het uitstellen van middelengebruik door hun kind. Aan het einde van groep 8 in het basisonderwijs, kunnen ouders al voorgelicht worden over de uitdagingen in de opvoeding die de komende leeftijdsfase met zich meebrengen door het veranderde puberbrein. Het is belangrijk dat ouders op tijd leren hoe zij het gesprek met hun kind rondom middelen kunnen aangaan.

Het is belangrijk om als gehele school uit te dragen dat middelen er niet bij horen op school, bij geen enkele activiteit die vanuit school wordt georganiseerd. De medewerkers van een school hebben hierbij een stevige voorbeeldfunctie en zetten zo de norm neer voor zowel ouders als leerlingen.