Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over het thema Relaties en Seksualiteit.

Ouders zijn soms te laat met het geven van voorlichting. Sommige ouders vinden het nog niet nodig om het onderwerp seksualiteit aan te kaarten. Ze gaan er vanuit dat hun kind nog niet met seks bezig is. Daarnaast vinden sommige ouders het lastig om hierover met hun kind te praten. Verder geven ouders niet altijd de juiste informatie. Ook daarom is het belangrijk dat kinderen goed worden voorgelicht en dat ze betrouwbare informatie krijgen. Daarom is het belangrijk dat de school seksuele en relationele vorming geeft.

De meeste ouders zijn er blij mee. Ook zijn veel ouders blij dat de school hen als ouders informatie geeft en dat ze de kans krijgen om hier met andere ouders over te praten. Soms krijgen scholen negatieve reacties van ouders. Bijvoorbeeld omdat ze zelf graag thuis seksuele voorlichting willen geven. Of omdat ze bang zijn dat de school met deze lessen seksueel gedrag bij hun kind aanmoedigt. De school kan negatieve reacties wegnemen door ouders vroegtijdig te informeren over relationele en seksuele vorming op school en te benadrukken dat het gaat om het weerbaar maken van de leerlingen, zodat ze zelf (later) verstandige keuzes kunnen maken en hun grenzen en wensen kunnen aangeven.

Leerkrachten die het lastig vinden om seksualiteit te bespreken in de klas, kunnen veelal een leerkrachtenworkshop volgen van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) in hun regio. Het blijkt dat leerkrachten hierdoor schroom verliezen en enthousiast raken om met de lessen aan de slag te gaan. De Gezonde School-adviseur van jouw regionale GGD kan je adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van de Gezonde School-aanpak op dit thema. Ook kunnen leerkrachten tips vinden op de website Seksuelevorming.nl

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Rutgers.