Wanneer er een positieve en actieve relatie tussen ouders en school is opgebouwd, wordt het makkelijker om met ouders samen te werken. Ook zijn ouders eerder bereid mee te denken over en te participeren in activiteiten rondom gezondheidsthema's.

Tips

Hieronder staan tips om een goede samenwerking te realiseren:

Niet alleen school, maar ook ouders en leerlingen kunnen bijdragen aan activiteiten rondom gezondheid en gezonde leefstijl. Door ouders en leerlingen te betrekken bij het organisareren van activiteiten, slagen leefstijlinterventies eerder. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een sportactiviteit of een gezond eten-week- of -maand.

Geef ouders de gelegenheid om hun visie, opvattingen, wensen en behoeften over het werken aan gezondheidsthema's duidelijk te maken. Dit kan via een vragenlijst, werkgroep of inspiratiebijeenkomst op school. Een werkgroep die zich richt op een gezonde leefstijl bij leerlingen, waarin ook ouders zitten, kan een 'aanjaagfunctie' hebben. Ouders kunnen dan meedenken over het beleid rondom gezondheid en de communicatie daarover richting andere ouders regelen. Op deze manier kunnen ze andere ouders inspireren en stimuleren. Bijvoorbeeld door een actieve bijdrage te vragen bij activiteiten. Neem waar mogelijk de ideeën van ouders op in het schoolgezondheidsplan van de school.

Tip: Factsheet 'ouders als medestrijders voor een gezonde school'

Hoe kunnen ouders betrokken worden bij het gezonder maken van de basisschool van hun kind op het gebied van voeding en bewegen? In de Factsheet 'ouders als medestrijders voor een gezonde school' leest u wat ouders al weten, wat zij vinden van dit leefstijlthema, wat zij al doen en in hoeverre zij willen samenwerken met de school op dit gebied.

Een Gezonde School maak je samen! Maar hoe?

Participatie is cruciaal voor het slagen van de Gezonde School-aanpak. Hoe kunnen scholen aan de slag met participatie? En hoe zorg je voor draagvlak voor Gezonde School-activiteiten? Deze vragen stonden centraal bij de workshop Inspirerende Gezonde Scholen tijdens het Nederlandse Congres Volksgezondheid (NCVGZ) op donderdag 13 april 2017. Lees het volledige verslag.