Sommige ouders vinden het lastig hoe ze een gezonde leefstijl bij hun kind kunnen stimuleren. Hierbij kan de school ondersteuning bieden.

Tips

De volgende tips kunt u gebruiken bij het ondersteunen van ouders:

Bekijk van tevoren welke barrières ouders hebben om deel te nemen aan een activiteit. Mogelijke barrières kunnen zijn: geen oppas voor de kinderen thuis, geen vervoer naar school, slechte ervaringen met school, culturele of taalbarrières en beperkte tijd. Probeer samen met de ouders oplossingen te vinden voor deze barrières.

Vraag aan ouders welke ondersteuning ze het liefst ontvangen. Bespreek hoe zij thuis aandacht kunnen besteden aan gezondheidthema's en vraag waar ze tegenaan lopen. Ouders kunnen bijvoorbeeld regels en afspraken maken met hun kinderen over sport- en beweeggedrag. Ook horen ouders graag hoe andere ouders iets aanpakken; dat kan inspirerend werken.

Houd goed in de gaten wat er leeft onder ouders. Door met verschillende docenten te inventariseren welke vragen regelmatig binnenkomen, kunnen de activiteiten hierop worden toegespitst. Ook kunnen er vanuit de MR of OR suggesties komen.

Het is handig als de school een actuele sociale kaart heeft. Hierdoor is het gemakkelijker om ouders met algemene of specifieke vragen over gezondheidsthema’s of opvoedingsvraagstukken door te verwijzen.

Voorbeeld: Ouderbetrokkenheid bij Lekker Fit!

Het lespakket 'Lekker Fit!' betrekt ouders zoveel mogelijk bij het aanleren van een gezonde leefstijl. Dit gebeurt onder andere door hen te betrekken bij de les en met een ouderbrochure tips over eten en bewegen.

Voorbeeld: Onderdeel voor ouders bij EU-Schoolfruit

EU Europese unie-Schoolfruit heeft een speciaal onderdeel voor ouders op hun website. Hier kunnen ouders algemene informatie vinden en tips voor gezonde traktaties.

 

Voorbeeld: ouderbijeenkomst 'Je bibbers de baas'

Bij 'Je bibbers de baas' gaan ouders eerst naar een ouderbijeenkomst waar ze ontspanningsoefeningen leren. Vervolgens kunnen de ouders de oefeningen thuis zelf met hun kinderen doen. Doel ervan is om faalangst bij kinderen te verminderen.